Nee, de baas mag die gênante foto’s van het eindejaarsfeestje niet zomaar online zetten

Nee, de baas mag die gênante foto’s van het eindejaarsfeestje niet zomaar online zetten

Foto: MARC HERREMANS -VUM

De eerste weken na Nieuwjaar en dus nog feestjes op het werk. En geen feestje zonder foto’s. Soms foto’s die je liever niet ziet verschijnen. Moet je zomaar aanvaarden dat je wordt gefotografeerd? En dat die foto’s nadien op het intranet, de website of de Facebookpagina van het bedrijf verschijnen? Nee, zegt Liesa Boghaert, advocate bij time.lex, gespecialiseerd in privacy en intellectueel eigendomsrecht.

Mogen er foto’s worden genomen op bedrijfsfeestjes?

“Ieder van ons heeft een recht op afbeelding, oftewel portretrecht. Dat recht houdt in dat voor het nemen van elke menselijke afbeelding, evenals voor het gebruik daarvan, toestemming vereist is van de afgebeelde persoon. Zodra de fotograaf op het bedrijfsfeest een foto wil nemen van een aanwezige, moet die persoon dus zijn toestemming geven. Die regel geldt echter enkel wanneer het gaat om een gericht beeld waarop het personeelslid herkenbaar is (zoals een close-up). Gaat het louter om een sfeerbeeld zonder al te veel focus, dan is geen toestemming van de personen op de foto vereist.”

Hoe geef ik die toestemming?

“De toestemming om je foto te laten nemen, kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend plaatsvinden. Zo geef je een stilzwijgende toestemming, wanneer je poseert voor de fotograaf of niet reageert op een poster die meldt dat foto’s kunnen worden genomen van de personen op het feestje. Een uitdrukkelijke toestemming voor het nemen van foto’s op alle evenementen van een bedrijf wordt daarentegen vaak voorzien via het privacybeleid van de onderneming, dat ondertekend wordt door het personeel.

Nee, de baas mag die gênante foto’s van het eindejaarsfeestje niet zomaar online zetten
Liesa Boghaert, advocate bij time.lex.

Geef ik daarmee meteen ook toestemming die foto overal te publiceren?

“Ook voor het (her)gebruiken van de foto’s is de toestemming van de afgebeelde personen vereist. Vooraleer men bedrijfskiekjes op het intranet of de website plaatst, kijkt men dus beter even na of ieder personeelslid zijn toestemming tot dat specifieke gebruik gaf.”

Is er dan altijd toestemming voor gebruik nodig?

“Enkel wanneer het gebruik van de betreffende foto noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld ingeval van pasfoto’s voor toegangsbadges) is geen toestemming van de betrokken persoon vereist en kan men zich beroepen op het gerechtvaardigd belang van de onderneming. Uitzondering geldt evenwel wanneer de foto’s worden aangewend voor commerciële doeleinden. In dat geval is steeds toestemming van de afgebeelde persoon vereist.”

Heeft de fotograaf auteursrecht?

“Absoluut. Zorg ervoor dat de bedrijfsfotograaf zijn toestemming gaf voor het gebruik dat van zijn of haar foto’s wordt gemaakt en voorzie een licentievergoeding waar nodig. Onthoud bovendien dat ook niet-beroepsmatige fotografen auteursrechten genieten op de originele foto’s die zij maakten.”

Wanneer een collega met de gsm wat foto’s neemt voor zijn Facebookpagina en ik sta daar ongewild op. Wat dan?

“Indien je duidelijk herkenbaar op de foto staat, kan je je beroepen op jouw recht op afbeelding en op grond daarvan vragen om de foto offline te halen. Mocht dat nodig zijn, kan je zelfs naar de rechter stappen, die je collega kan dwingen de foto te verwijderen en eventueel een schadevergoeding te betalen, indien je bijvoorbeeld reputatieschade hebt geleden.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees