Belgische onderhandelaar tevreden over tekst Migratiepact. “We hebben bekomen wat we wilden”

Ambassadeur Jean-Luc Bodson, de speciale gezant voor Asiel en Migratie die voor België de onderhandelingen over het VN-migratiepact voerde, was tevreden over de tekst omdat alle instructies die hij gekregen had in de tekst werden opgenomen. “We hebben bekomen wat we wilden”, verklaarde hij dinsdag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken.

Bodson beet de spits af van de hoorzittingen over het pact dat binnen de meerderheid voor hoogspanning zorgt. Zoals bekend vindt de N-VA de tekst onaanvaardbaar, terwijl de overige drie coalitiepartners vinden dat ons land hem moet goedkeuren, eventueel met een begeleidende nota.

LEES OOK. Deze zes experts moeten de regeringsneuzen weer dezelfde richting op krijgen over het migratiepact

De diplomaat gaf een overzicht van de onderhandelingen, hoe de Belgische positie werd bepaald en de belangrijkste aanpassingen die op vraag van de EU-lidstaten werden aangebracht. Herhaaldelijk verwees hij daarbij over de opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken en het kabinet van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), zoals over de gezinshereniging (die conform de Belgische wetgeving werd aangepast) of de opsluiting van minderjarige vreemdelingen.

Jean-Luc Bodson stelde dat hij tijdens de onderhandelingen in een vrij gemakkelijke positie zat omdat het Belgische standpunt een “mediaan” standpunt was en de opmerkingen van ons land gedekt waren door de harde standpunten van het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Nederland.

Hij wees erop dat de tekst niet juridisch bindend is en dat de soevereiniteit van de landen nadrukkelijk wordt verdedigd. Over de definitieve tekst stelde de Belgische regering op 12 september dat de tekst evenwichtig was en rekening hield met de Belgische opmerkingen. De regering engageerde zich ook om hem te promoten bij andere landen.

Na Bodson komen nog zes experten aan het woord, die door de verschillende fracties werden voorgesteld. Filip Dewinter (Vlaams Belang) betreurde dat zijn experten niet werden weerhouden en de meesten voorstander zijn van het VN-migratiepact.

Corrigeer

MEER NIEUWS