Amerika haalt opnieuw uit naar Migratiepact: “Doelstellingen onverenigbaar met belangen Amerikaanse volk”

Amerika haalt opnieuw uit naar Migratiepact: “Doelstellingen onverenigbaar met belangen Amerikaanse volk”

Foto: AP

Het VN-migratiepact streeft ernaar “om het immigratiebeleid wereldwijd te sturen ten koste van het soevereine recht van staten om dit zelf te beheren”. Dat schrijven de Verenigde Staten vrijdag in een grimmige verklaring.

In de lange en gedetailleerde tekst, die door de Amerikaanse diplomatieke missie aan de VN werd bezorgd, herinneren de Verenigde Staten eraan dat zij de onderhandelingen over het pact in 2017 hebben verlaten omdat de doelstellingen “onverenigbaar zijn met de Amerikaanse wet, politiek en belangen van het Amerikaanse volk”.

“Beslissingen over grensbeveiliging, over wie legaal mag verblijven of over staatsburgerschap, behoren tot de belangrijkste soevereine beslissingen die een land kan nemen”, aldus Washington. Het lijdt dus geen twijfel dat zij het onderwerp zijn van “onderhandelingen en een onderzoek in een internationaal kader”, klinkt het.

Hoewel we “de bijdrage van veel immigranten aan de opbouw van ons land” erkennen, kunnen we geen pact ondersteunen, of een proces dat internationale richtlijnen, normen, verwachtingen of toezeggingen oplegt of kan opleggen tegen ons vermogen om beslissingen te nemen in het belang van onze natie en onze burgers”, zeggen de Verenigde Staten.

Washington vreest ook dat met het pact uiteindelijk wordt geprobeerd een “internationaal gewoonterecht” op het gebied van migratie op te leggen. De term “pact” geeft aanleiding tot “wettelijke verplichtingen”, voegen de Verenigde Staten er in hun communiqué aan toe, daarbij verwijzend naar het argument van de aanhangers van een niet-bindende tekst.

Volgens diplomaten zijn de Verenigde Staten de afgelopen maanden bijzonder actief geweest om hun begrip van het pact te delen met verschillende ondertekenende landen, met name in Oost-Europa. Hoewel het document in juli bij de VN werd goedgekeurd door alle leden van de Verenigde Naties met uitzondering van de Verenigde Staten, hebben wereldwijd een aantal landen -van Australië tot Zwitserland, Hongarije, of Italië en Oostenrijk sindsdien hun intrekking of bevriezing van hun beslissing aangekondigd.

Ondanks de ongekende spanningen die het pact hebben veroorzaakt door het pact, met onder meer een regeringscrisis in België, worden maandag en dinsdag meer dan honderd landen verwacht in Marrakesh om het document formeel te bekrachtigen vóór de stemming over een bekrachtigingsresolutie op de Algemene Vergadering van de VN op 19 december in New York.

Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees