Theo Francken: “Ontgoocheld, maar we strijden verder. Vergeet niet dat ik een bokser ben.”

"Ik ben ontgoocheld, maar we strijden verder, we geven niet op. Vergeet niet dat ik een bokser ben." Dat zei Theo Francken (N-VA) - "nog enkele uren staatssecretaris" - in een toespraak in een overvolle zaal in zijn thuisbasis Lubbeek. Voor honderden mensen en onder heel wat persbelangstelling gaf hij een overzicht van het dossier van het VN-migratiepact dat N-VA uit de regering deed stappen, en de fundamentele bezwaren van zijn partij tegen de tekst.

Theo Francken benadrukte dat er zaterdag "totale eensgezindheid" was op de partijraad over het N-VA-standpunt. "Het is spijtig dat CD&V en Open VLD zo hard moeite gedaan hebben om ons uit de regering te duwen", aldus Francken. Volgens hem had België zich best kunnen onthouden bij de stemming over het VN-migratiepact. Dat had ons minder imagoschade opgeleverd dan de povere investeringen in defensie of de hoge schuldgraad. "Van een onthouding van België op het verdrag zou de wereld niet wakker gelegen hebben", stelde Theo Francken.

Een positieve stem met een stemverklaring was voor de N-VA onaanvaardbaar. Theo Francken verwees daarvoor naar het kinderrechtenverdrag, dat door België werd goedgekeurd met een stemverklaring, "maar geen enkele rechter verwijst naar die stemverklaring, die blijkt spoorloos verdwenen te zijn". Die goedkeuring zorgt volgens Francken alleen maar voor problemen, onder meer bij het opsluiten van gezinnen in afwachting van uitwijzing.

"Overmorgen ben ik terug kamerlid. Ik zal dat mandaat met fierheid, dossierkennis en engagement vervullen", benadrukte hij. De partij zal zich in de komende dagen beraden over de koers die op nationaal vlak gevoerd zal worden. Hetzelfde geldt voor Lubbeek. Zondag zou daar de bevoegdheidsverdeling van de schepenen bekend gemaakt worden, waarbij Theo Francken opnieuw titelvoerend burgemeester zou zijn. Daar komt door zijn ontslag nu verandering in.

Kritiek op Migratiepact

In zijn toespraak benadrukte hij dat hij en de N-VA "de laatste twee jaar in slaap gevallen zijn" over het VN-migratiepact. Hij gaf een uitvoerig overzicht over de verschillende momenten waarop hij kritiek geuit had op de tekst. Francken zei ook veel respect te hebben voor het werk van ambassadeur Jean-Luc Bodson, die de onderhandelingen voor ons land geleid had, "maar we zijn altijd blijven zeggen dat we problemen hadden met de tekst".

Het VN-migratiepact is juridisch niet bindend, maar er zijn wel juridische problemen, dat zeggen ook heel wat juristen en de FOD Binnenlandse Zaken, aldus nog de (ex-)staatssecretaris. Hij verwees naar het gezin uit Aleppo dat asiel wilde in ons land en finaal gelijk kreeg van de rechter. De beslissing werd uiteindelijk toch geschorst na een arrest van de Europese rechter.

Theo Francken sloeg ook een mea culpa: "Hebben we de tekst gevetood? Neen, ook al hadden we dat achteraf wel moeten doen". Maar hij verwees naar de pogingen van ons land om rond dat tijdstip een zitje in de VN-Veiligheidsraad te bemachtigen. "Hongarije was toen het enige (EU-)land dat zich tegen het pact verzette, en enkel met Orbàn tegen zijn was diplomatiek gezien niet realistisch", erkende hij. Toen ook Oostenrijk, de Europese hoofdonderhandelaar, afhaakte, veranderde de zaak.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees