OCMW-raad in Zulte

OCMW-raad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - De OCMW-raad van Zulte komt samen op dinsdagavond 11 december 2018 om 19.30 u in de raadzaal van het Sociaal Huis aan de Staatsbaan in Zulte. Hieronder vinden jullie de agenda.

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de OCMW-Raad van 20 november 2018.

2. Reglement inzake het toekennen van geschenkcheques voor 2018 naar aanleiding van de toekenning van extra middelen Via 4 voor koopkrachtverhoging van het gemeentepersoneel (Restmiddelen 2017).

3. Vaststellen van de wijziging van het budget 2018 van het OCMW Zulte.

4. Vaststellen van het Budget 2019 van het OCMW Zulte.

5. Indexering van de huurprijzen van het patrimonium.

6. Vaststellen van de pachtprijzen.

7. Goedkeuren van het reglement bejaardenwoning en bijhorende huurovereenkomsten.

Besloten zitting

Het verslag van de besloten zitting van de vorige vergadering ligt ter inzage vanaf 19 u voor de raadsleden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio