Bredene trekt opnieuw aan alarmbel na nieuwe klifvorming

Bredene trekt opnieuw aan alarmbel na nieuwe klifvorming

Foto: Simon Mouton

Bredene -

Burgemeester van Bredene en Vlaams parlementslid Steve Vandenberghe (SP.A) luidt de alarmbel over kustbescherming. Dat doet hij omdat er na het herfstweer van afgelopen weekend opnieuw zandkliffen zijn ontstaan, en omdat er in het Marien Ruimtelijk Plan geen zone meer is voor een proefeiland.

LEES OOK. Eerste najaarsstorm laat zware sporen na op onze stranden

Het is stilaan een terugkerend fenomeen na een storm, de zandkliffen aan de Vlaamse kust, veelal ter hoogte van Bredene. Die kliffen herinneren er enerzijds aan hoe belangrijk kustwering is en anderzijds dat er nog steeds weinig alternatieven zijn voor de kostelijke zandsuppleties.

Eilanden in zee

Burgemeester Vandenberghe vraagt meer inzet van Vlaanderen. “Het plan om via eilanden in zee de kust extra te beschermen mag immers stilaan worden opgeborgen en op een alternatief is het nog wachten. Nu de herfststormen weer over ons land rollen hoopt de kust om het ook dit jaar droog te kunnen houden”, zegt de burgemeester van Bredene.

“Het Vlaams gewest maakt zich sterk dat de kust hierdoor tot minstens 2050 beschermd is tegen overstromingen vanuit zee. Enig probleem: er is sterke twijfel of de huidige kustverdediging ook op lange termijn effectief en betaalbaar blijft”, waarmee hij verwijst naar de zandopspuitingen.

Zand opspuiten

De SPA'er geeft toe dat de werken die de voorbije jaren via het Masterplan Kust zijn uitgevoerd, voor een betere kustverdediging hebben gezorgd. Maar “helaas is het Masterplan Kust ondertussen door de realiteit van een stijgende zeespiegel en klimaatverandering ingehaald”, zo voegt hij eraan toe. “We kunnen ook niet eindeloos blijven betalen voor zandopspuitingen”, die na een stevige storm volgens hem soms in enkele uren tijd volledig in zee zijn verdwenen.

Nog volgens de burgemeester wacht bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) teveel af. “Eerst werd gewacht op de aanleg van eilanden in zee, nota bene een privaat voorstel om onze kust te verdedigen. Nu het alsmaar duidelijker wordt dat deze eilanden er niet zullen komen, is het wachten opnieuw begonnen, ditmaal op het nieuwe plan ‘Complex Project Kustvisie’“, stelt Vandenberghe. “Ik hoop van harte dat de minister heeft geleerd van het falen van het eilandenplan en ditmaal nauw samenwerkt met experten en stakeholders om tot duurzame resultaten te komen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

Meest Gelezen

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees