Bestuursakkoord klaar, bevoegdheden schepencollege bekend

Bestuursakkoord klaar, bevoegdheden schepencollege bekend

Het schepencollege en de burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V in 2017, met Wouter Beke. May Peeters verdwijnt, en ook voorzitter van de gemeenteraad Richard Bastanie zwaait af. Foto: kma

Zandhoven - Dik twee maanden na de verkiezingen is CD&V Zandhoven klaar met zijn bestuursakkoord en de verdeling van de bevoegdheden van de schepenen.

"Mensen appreciëren ons werk en vinden vooral dat het goed wonen en leven is in onze gemeente. We moeten echter hard blijven werken en innoveren om dat gevoel vast te houden en zelfs nog te versterken. Hierbij moeten we onszelf ook in vraag durven stellen en vooral een plan maken met een visie op de toekomst. Ons bestuursakkoord Zandhoven 2019-2024 (lees : onze verkiezingsbeloften)  vormt hierin de basis. In overleg met ons managementteam en in samenwerking met al onze medewerkers en diverse raden, zal dit uitmonden in een gedragen  (financieel) meerjarenplan", laat burgemeester Luc Van Hove (CD&V) weten in een persmededeling.

"Onze succesformule is gebaseerd op 3 kernwoorden, die we ook de volgende zes jaren zullen hanteren:

‘Gedreven’

we blijven hard werken.
we zijn fier op onze gemeente en willen dat onze inwoners ook fier zijn op hun (deel)gemeente.

 

‘Aanwezig’

we zijn onmiddellijk bereikbaar
We staan midden de mensen.
we zetten in op “informeren en participeren”

 

‘Verantwoordelijk’

we hebben bestuurservaring en durven beslissen.
we kunnen een compromis sluiten en dit verdedigen en uitleggen.
we zullen moeilijke zaken niet ontwijken maar zullen goed uitleggen waarom we bepaalde beslissingen namen.

Bevoegdheden burgemeester en schepenen

*Luc Van Hove – Burgemeester

Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)
Klimaat (energie & duurzaamheid)
Communicatie, informatie en participatie
Burgerzaken (burgerlijke stand, bevolking)
Personeel
Algemene coördinatie (gemeente, OCMW, AGB, kerkbesturen, …)

 

J*oris Geens – Eerste schepen – Schepen voor Massenhoven & Viersel

Sport
Lokale economie (ondernemen, markten & kermissen)
Mobiliteit
Erfgoed en Heemkunde

 

*Steven Van Staeyen – Schepen voor Pulderbos

Omgeving (milieu, ruimtelijke ordening, woonbeleid)
Groenbeleid (natuur, water, dierenwelzijn)
Landbouw
Toerisme

 

*Hans Soetemans – Schepen voor Zandhoven

Jeugd
Autonoom Gemeentebedrijf  (AGB)
IT
Financiën

 

*Rudy Willems – Schepen voor Pulle

Grondgebiedzaken (openbare werken, technische dienst, groenonderhoud)
Patrimonium
Senioren
Cultuur
Bibliotheek
Ontwikkelingssamenwerking

 

*Mieke Maes – Voorzitter Bijzonder comité

Sociale zaken (OCMW, kinderopvang, gelijke kansen, tewerkstelling)
Onderwijs
Welzijn (gezondheid, opvoeding)
Armoedebestrijding

 

De burgemeester dankt uittredend schepen May Peeters. Volgens de wetgever moet het schepencollege uit minstens 1 schepen minder bestaan. "May heeft al een heel lange staat van verdienste achter de rug. Ze blijft zeker zetelen als gemeenteraadslid", zegt de burgemeester.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio