Laatste OCMW-Raad

Laatste OCMW-Raad

Op de foto: raadsleden: Natasja De Vos, Kathy Vandenbussche, Ronny De Vos, Filip Peirs, Catherine De Smet, Sabine Allaert, Lut Hoste, Koen Callens en Lies Cosaert, Steven Van Troys was verhinderd door professionele verplichtingen in het buitenland. Zitten Foto: LEZ

Zulte - Op dinsdag 11 december had in de raadzaal van het Sociaal Huis in Zulte de allerlaatste OCMW-raad plaats. Het nieuwe decreet Lokaal bestuur van de Vlaamse Overheid heeft tot gevolg dat de OCMW-Raad , zoals die functioneerde sedert 1977, vanaf januari 2019 niet meer bestaat. De gemeenteraad neemt de bevoegdheden van de OCMW-raad over en het College van Burgemeester en Schepenen deze van het Vast Bureau. Individuele, sociale dossiers komen voortaan aan bod in Het Bijzonder Comité voor Sociale Zaken.

Voorzitter Linda Detailleur: ‘Vanaf 1 januari verdwijnt ook het ambt van OCMW-voorzitter. Ikzelf word dan voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen van welzijn, sociale zaken, kinderopvang en senioren. Gedurende de zes voorbije jaren heb ik ervaren dat de constructieve samenwerking tussen de leden van de OCMW-raad  de basis was voor een degelijk  sociaal beleid met een hart voor de mensen en met mooie realisaties. Nogmaals dank daarvoor aan alle raadsleden van de voorbije jaren en ook aan het personeel van het Sociaal Huis.’

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn een nieuw orgaan, het Bijzonder comité voor de sociale dienst. Dit bijzonder comité is bevoegd voor de individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het bekrachtigt de beslissingen van de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Het comité bestaat uit acht leden, plus de voorzitter. De berekening van het aantal zetels per politieke lijst gebeurt door het aantal zetels van het bijzonder comité, zonder de voorzitter, te delen door het aantal leden van de OCMW-raad. Vervolgens wordt dit vermenigvuldigd met het aantal zetels dat elke lijst of groep van lijsten binnen de OCMW-raad heeft. Het resultaat geeft het aantal eenheden gelijk aan het aantal rechtstreeks verworven zetels. De niet-rechtstreeks verworven zetels worden daarna over de lijsten toegewezen in afnemende volgorde van de cijfers na de komma van het resultaat van de bewerking.

Voor de gemeente Zulte impliceert dit zes zetels voor Open Zulte en twee zetels voor CD&V.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio