Moet nalatigheidsintresten niet betalen

Papa van 2 verongelukte kinderen krijgt 4.000 euro kwijtgescholden van fiscus

Papa van 2 verongelukte kinderen krijgt 4.000 euro kwijtgescholden van fiscus

Toch een beetje een mooie kerst voor Benoît Stassen. De fiscus laat 4.000 euro nalatigheidsintresten vallen. Stassen verloor zijn twee kinderen bij een auto-ongeval.

“Ik kom uit een diepe put”, vertelt Benoît Stassen aan Sudinfo. “Al jaren is de maand december voor mij geen feestmaand meer. Ik raak niet los van de herinnering aan die zaterdagavond, nu 13 jaar geleden.”

Door een ijsplek op de E42 schoof Benoît van de weg af. Zijn wagen vatte vuur. De vader deed alles om zijn dochter Noémie (4) en zoontje Louis (2) van de achterbank te krijgen. Zelfs toen zijn handen al erg verbrand waren, bleef hij proberen. Maar het lukte niet.

De vader raakte in een zware depressie. Hij liet het allemaal hangen. Rekeningen werden niet betaald, ook die van de belastingen niet. Toen het langzaam wat beterde, vereffende Benoît zijn openstaande schulden. Ook die met de fiscus. Maar dat was niet genoeg. Er moest nog 4.000 euro nalatigheidsintresten - vier procent per jaar - betaald worden.

Woensdag kreeg Benoît goed nieuws van zijn gewestelijke belastingdirecteur van Luik . “Ze laten die 4.000 euro vallen. Ze hebben rekening gehouden met mijn uitzonderlijke situatie en het feit dat ik het hoofdbedrag heb betaald.”

Zelf aanvragen

Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën, zegt dat een gewestelijk directeur kan beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen. Die gunstmaatregel geldt vooral voor mensen met financiële moeilijkheden.

Mensen kunnen die vrijstelling zelf aanvragen. “Als de gewestelijke directeur u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.”

Eiercrisis

De overheid kan ook beslissen ad hoc-vrijstellingen toe te kennen. Dat geldt dan voor bevolkingsgroepen die getroffen zijn door uitzonderlijke situaties. Zoals de dioxinecrisis of vorig jaar de fipronil-crisis (de besmette eieren). Handelaren die daarvan de dupe waren, krijgen vrijstelling van nalatigheidsinteresten. Ook handelaren in wier straat lange werkzaamheden zijn uitgevoerd, kunnen zo’n vrijstelling krijgen.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees