FOTO. Dit is uw nieuwe bestuursploeg

De euforie en de ontgoocheling zijn stilaan gaan liggen na de gemeenteraadsverkiezingen, de echte start van de nieuwe bestuursploeg nadert nu heel snel. Volgende week donderdag legt Elsie Sierens (Open VLD) de eed af als nieuwe burgemeester, en op 3 januari volgt de installatieraad in het gemeentehuis. Ondertussen is het nieuwe college van burgemeester en schepenen al druk in de weer. Deze week ontmoetten ze elkaar bij Chaflo & Co, het moment ook voor een eerste groepsfoto. Wim Raman, Filip Demeyer, Michaël Vercruyssen, Renaat De Sutter en Eva Rombaut hangen binnenkort het schepenlint om, Gert Deryckere is algemeen directeur, de nieuwe benaming voor gemeentesecretaris na de inkanteling van het OCMW in de raad.

Elsie Sierens (Open VLD)  heeft onder haar bevoegdheden  burgerlijke stand & bevolking, politie, brandweer & veiligheid, public relations, algemene zaken, residuaire bevoegdheden, informatie, communicatie & inspraak, cultuur, personeel en handhaving. Wim Raman is eerste schepen (N-VA), met Lokale economie (incl. land- en tuinbouw), feestelijkheden & toerisme, patrimonium & facility services, informatica, kerkfabrieken en senioren onder zijn bevoegdheid. Filip Demeyer, tweede schepen (Open VLD) buigt zich de komende zes jaar over uw financiën, onderwijs (incl. volwassen- en muziekonderwijs), sport & recreatie en gezinnen. Tweede nieuwkomer in de gemeenteraad Michaël Vercruyssen, derde schepen (Open VLD) draagt de eindverantwoordelijkheid voor stedenbouw-omgevingsvergunningen, mobiliteit, leefmilieu (inclusief.afvalbeleid, natuur), inclusief beleid en ontwikkelingssamenwerking. Renaat De Sutter is vierde schepen (N-VA) en het aanspreekpunt voor ruimtelijke ordening & woonbeleid, sociale huisvesting, beleidsvisies, opvolging, RUP's, openbare werken en ceremonies. Eva Rombaut tenslotte, ook voorzitter van het Bijzonder Comité Sociale Dienst is de vijfde schepen (N-VA) met een agenda vol sociale zaken, welzijn, volksgezondheid, ex-OCMW materie, Zorgband en jeugd.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio