Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

2019 brengt een paar belangrijke veranderingen voor uw portemonnee. U zal meer verdienen, er mindere belastingen op betalen maar er ook langer voor moeten werken en het sneller kunnen overschrijven. De grootste veranderingen opgelijst.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)
Foto: getty images/istockphoto

DIT WORDT DUURDER

De prijs van het bier gaat vanaf 1 januari opnieuw lichtjes omhoog. AB InBev zal zowel horeca-uitbaters als supermarkten een hogere prijs aanrekenen voor de meeste bieren. Of die de verhoging daarna doorrekenen aan de consument, mogen ze zelf beslissen. Een woordvoerster had het over een gemiddelde prijsverhoging van 0,016 euro per glas voor de consument. In de winkels gaat het om een gemiddelde verhoging met 0,015 euro per flesje. Ook Alken-Maes voert een prijsstijging door.

Bankieren via BNP Paribas Fortis wordt voor sommige klanten een stukje duurder. Een reeks tarieven gaat de hoogte in. Voorts rekent de bank vanaf Nieuwjaar ook extra kosten aan voor het beheren van nalatenschappen die binnen de twaalf maanden na het overlijden nog niet geregeld zijn. Ook bij ING worden op 1 januari een reeks tarieven opgetrokken. Bij KBC en Belfius waren geen tariefwijzigingen gepland.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

Ook telecomoperator Proximus trekt de tarieven op van verschillende producten, waaronder ook de populaire bundels Tuttimus en Familus. Ook de optionele sportpakketten en enkele oude abonnementsformules worden duurder. Meestal gaat het om een verhoging met ongeveer 2 euro per maand. Voor de formule Familus komt dat neer op een stijging met bijna 3 procent (van 67 naar 69 euro). De optie Belgisch voetbal wordt dan weer een kwart duurder (van 7,95 naar 9,95 euro).

Het tarief voor kerkelijke huwelijken en uitvaarten wordt op 275 euro gebracht in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en in de bisdommen Antwerpen, Brugge, Gent en Hasselt.De stijging van het tarief met 25 euro is volgens de bisdommen het gevolg van toenemende kosten, onder meer aan het kerkgebouw. De vorige aanpassing aan het tarief dateert van begin 2011.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

Wie straks de tussenkomst van een 112-ambulance nodig heeft, zal standaard een factuur van 60 euro krijgen. Nu bedraagt de factuur gemiddeld 130 euro. Als patiënt krijg je daar de helft van terug van de overheid, maar daarvoor moet je wel een attest indien bij je ziekenfonds. De gemiddeld eigen kost bedraagt dus 65 euro. Straks wordt de standaardfactuur 60 euro, ongeacht waar je je bevindt, van waar de ziekenwagen moet komen of naar welke spoedgevallendienst je wordt vervoerd. Patiënten weten dus op voorhand waar ze aan toe zijn. Ze hoeven ook geen attest meer in te dienen bij het ziekenfonds.

Ook de huisdokter wordt duurder, maar daar zal je niets van merken. De honoraria voor de klassieke huisbezoeken, consultaties of het globaal medisch dossier (GMD) stijgen met 3,3 procent. Het remgeld, of het deel dat de patiënt uit eigen zak betaalt, blijft wel gelijk omdat de terugbetaling door de overheid evenredig mee stijgt.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

Wie een brief verstuurt, moet weer kiezen tussen een non-priorzegel, waarbij de brief later bij de bestemmeling aankomt, en een duurdere priorzegel. Welke zegel je ook kiest, die zal meer kosten dan de huidige postzegels. Eén priorzegel zal 1 euro kosten, of 9,7 euro voor een velletje van tien zegels. Alleen met die zegels is vanaf 1 januari de levering de volgende werkdag nog verzekerd. Het alternatief is een non-priorzegel van 95 cent per stuk of 9,2 euro voor tien. Die is ruim 9 procent duurder dan de huidige zegels. Met zo’n postzegel brengt de postbode de brief binnen maximaal drie werkdagen. Wie nog postzegels heeft liggen, kan die blijven gebruiken. Na 1 januari beschouwt bpost die zegels automatisch als non-prior.

DIT WORDT GOEDKOPER

Toch iets dat goedkoper wordt: de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas dalen volgend jaar gemiddeld met respectievelijk 46 en 25 euro voor de gezinnen. Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 nog een stijging. “Een gezin betaalt in 2019 gemiddeld 46 euro minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan distributienettarieven voor aardgas.”

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)
Foto: Herman Wouters

TERUGBETALING VAN GENEESMIDDELEN

De christelijke mutualiteit CM stopt met de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen. Bij de CM sneuvelen naast de tegemoetkoming voor homeopathie vanaf 1 januari ook onder meer die voor oordoppen op maat, het lidgeld van jeugdverenigingen en podologische zolen. Onder meer bij Partena, OZ en de Socialistische Mutualiteiten blijft de tegemoetkoming voor homeopathische middelen wel gelden. De Socialistische Mutualiteiten werken op dit moment wel aan een hervorming van hun voordelenpakket. Ze sluiten niet uit dat de terugbetaling van homeopathische geneesmiddelen daarbij ook uit de boot valt.

Voor patiënten met hepatitis C is er wel goed nieuws. Zij krijgen straks hun antivirale medicijnen terugbetaald. Tot nu toe was er alleen een terugbetaling voor patiënten bij wie de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, maar ze wordt nu uitgebreid naar de patiënten bij wie de ziekte zich nog in een pril stadium bevindt. Dit jaar krijgen 1.100 patiënten de medicatie tegen hepatitis C terugbetaald. Door de uitbreiding van de terugbetaling zouden daar volgens schattingen van het RIZIV zowat 1.000 patiënten bijkomen.

MEER LOON

Als gevolg van de derde en laatste fase van de taxshift gaan de nettolonen iets naar omhoog. Gemiddeld zal ieders nettoloon daardoor 36 euro hoger liggen. Daarnaast zien meer dan 450.000 bedienden in paritair comité 200, zowat een kwart van de Belgische bedienden, hun loon volgend jaar met 2,16 procent stijgen.

Procentueel is de stijging het grootst voor de lage lonen. Iemand met een brutoloon van 2.000 euro, houdt vanaf 1 januari 2019 1.612,63 euro netto over. Dat is een stijging met 2,36 procent of 37,19 euro in vergelijking met 2018. Wie 3.000 euro bruto verdient, zal in 2019 1.955,51 euro overhouden, berekende SD Worx. Dat is een stijging met 1,87 procent of 35,84 euro tegenover 2018.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

KINDERBIJSLAG WORDT GROEIPAKKET

Vanaf januari spreken we niet meer van kinderbijslag maar van groeipakket. Belangrijkste verandering is dat ieder kind hetzelfde bedrag krijgt: 163,20 euro per maand. Er wordt dus komaf gemaakt met de tarieven per kind - nu krjjgt een eerste kind 93,93 euro/maand, het tweede 173,80 euro, het derde 259,49. Kinderen die voor 1 januari 2019 zijn geboren, blijven wel nog in het oude systeem. Toch verandert er ook iets voor hen. Ook zij hebben voortaan recht op sociale bonussen afhankelijk van het gezinsinkomen, de gezinssituatie (gescheiden) en de zorgnood (aandoening of handicap).

Pas op: gezinnen die nu al drie kinderen hebben en in 2019 een vierde bijkrijgen vallen - voor het vierde kind - wel in het nieuwe systeem. dat kind krijgt dus het vaste maandelijkse bedrag van 163,20 euro. Minder dan de 259,49 euro die aan vierde kind vroeger kreeg. Maar de nieuwe sociale toeslag kan dat verlies compenseren. Meer over het groeipakket lees je hier.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

HUURWAARBORG

De huurwetgeving is hervormd. Belangrijkste verandering hierin is de huurwaarborg. Tot nog toe mocht de verhuurder twee maanden huurwaarborg vragen. Vanaf 1 januari mag hij drie maanden vragen, om zich in te dekken tegen wanbetaling of schade. Dat geldt enkel voor nieuwe huurcontracten. Voor bestaande overeenkomsten blijft de federale Woninghuurwet van toepassing. Huurders met beperkte inkomsten krijgen de mogelijkheid om hiervoor een anonieme, renteloze lening af te sluiten bij het Vlaams Woningfonds. Cash huurwaarborgen zijn niet meer toegelaten.

Ook dit verandert: na een energetische renovatie mag de huurprijs opgetrokken worden en tijdens de duur van het contract zijn alleen indexaties toegelaten.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)

ENERGIEPREMIES

Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert kan daar vanaf 1 januari een premie voor krijgen van 400 euro. De premie voor zonneboilers blijft behouden op 550 euro: de geplande afbouw tot 375 euro gaat niet door. Wie zijn zonneboiler van de eerste generatie wil vervangen, komt pas na 15 jaar opnieuw in aanmerking voor een premie.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)
Foto: ss

De (Vlaamse) premie voor dakisolatie gaat naar beneden, van 6 naar 4 euro per vierkante meter (als de werken door een aannemer worden uitgevoerd); de (federale) belastingaftrek op kosten voor dakisolatie bestaat niet meer. Wie zijn oude (hout)kachel vervangt door een moderner en milieuvriendelijker exemplaar, komt in aanmerking voor een premie van 250 euro.

De Vlaamse overheid biedt niet langer aan iedereen een energielening aan voor energiebesparende ingrepen in de woning, zoals isolatie, hoogrendementsglas, zonnepanelen en warmtepompen. Alleen sociale doelgroepen en verenigingen kunnen nog zo’n lening afsluiten.

PENSIOENEN

Wie langer werkt dan een volledige loopbaan van 45 jaar, wordt daar voortaan voor beloond in de berekening van zijn of haar pensioen. Werknemers of zelfstandigen die na een volledige loopbaan van 45 jaar beslisten om toch nog verder te werken, plukten daarvan tot nog toe geen vruchten in de berekening van hun pensioen.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)
Foto: ss

Pensioenrechten werden opgebouwd tot en met 45 werkjaren, de jaren die men erna nog presteerde, telden niet meer mee. Daar komt vanaf 1 januari verandering in. Bij wie vanaf dan met pensioen gaat, zullen alle gewerkte jaren meetellen in de pensioenberekening. Werknemers en zelfstandigen die langer werken dan 45 jaar, krijgen vanaf dan dus ook een hoger pensioen.

Alle werknemers komen straks in aanmerking voor een aanvullend pensioen, via bijvoorbeeld een groepsverzekering of een pensioenfonds. Tot nog toe kon dat maar voor driekwart van de loontrekkenden, bijvoorbeeld pas vanaf de leeftijd van 25 jaar of pas na een anciënniteit van één jaar.

UITKERINGEN

Vanaf 1 januari 2019 wordt de anciënniteitstoeslag voor oudere werklozen nog maar toegekend vanaf 63 jaar in plaats van 62 jaar (behalve voor wie die al heeft). Vanaf 2020 pas vanaf 65 jaar.

Werknemers die ouder zijn dan 65 jaar, hebben straks gedurende vijf maanden recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering na de periode van het gewaarborgd loon. Die periode van vijf maanden telt bovendien mee voor de opbouw van pensioenrechten.

Deze veranderingen zal uw portemonnee in 2019 voelen (en ze zijn niet allemaal onaangenaam)
Foto: BELGA
Corrigeer