300.000 euro om open ruimte in en om Mechelen te ondersteunen

© BELGA

De Vlaamse regering maakt een subsidie van 300.000 euro vrij voor het project ‘Open Ruimte In en Om Mechelen’, dat de resterende open ruimte in het landschap rond Mechelen wil vrijwaren en indien mogelijk zelfs verbinden.

Stijn Van de Sande

In totaal investeert Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) 1,8 miljoen euro in zes projecten die bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. 300.000 euro van deze subsidie is voorzien voor het project ‘Open Ruimte In en Om Mechelen’ (ORIOM). In dit project bouwen Regionaal Landschap Rivierenland, Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos samen met de stad Mechelen en de gemeenten Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek, Zemst, Boortmeerbeek en Duffel, verder aan een geïntegreerd en dynamisch belevingslandschap.

ORIOM wil in het gevarieerd en verstedelijkt landschap rond Mechelen de overblijvende open ruimte vrijwaren en indien mogelijk ook verbinden zodat er maximale adem- en bewegingsruimte ontstaat tussen de bebouwde kernen. De groenblauwe aders van Zenne, Dijle, Rupel, Nete en Barebeek verbinden de open ruimte over de gemeente- en provinciegrenzen heen. Het project telt vier belangrijke pijlers: natuurontwikkeling en -beleving, een positief verhaal rond waterveiligheid, een vitale landbouw en een duurzame toeristisch-economische ontwikkeling van de regio. Het bedrag zal dan ook gebruikt worden om dit verder uit te bouwen.

“Met deze subsidie ondersteunen we de groenblauwe verbinding tussen de stad- en dorpskernen en de Dijle-Zennevallei”, aldus Schauvliege. “Door de middelen efficiënt in te zetten, een projectcoördinator aan te stellen en samen te werken met de verschillende partners. zijn we ervan overtuigd dat dit in de komende jaren gerealiseerd kan worden.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus