Gemeenteraad kan eindelijk geïnstalleerd worden na schorsing, boete én waarschuwing

© jvw

© jvw

© jvw

1 / 3
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Een maand schorsing voor raadslid Elsy De Wilde (CD&V), een administratieve boete van 6.000 euro en een waarschuwing voor de kartellijst CD&V/N-VA. Dat zijn de straffen die de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitgedeeld heeft na een klacht van Open VLD Plus.

Johan Van Bever

Op drie van de in totaal zeven klachten tegen kandidaten van CD&V/N-VA heeft oppositiepartij Open VLD Plus gelijk gehaald bij de Raad. Er komen geen herverkiezingen en de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen is definitief vastgesteld. De gemeenteraad kan dus geïnstalleerd worden.

Toch zijn er enkele straffen opgelegd. Elsy de Wilde (CD&V) wordt een maand geschorst. Die schorsing gaat in vanaf de eedaflegging. Zij was met een campagnewagen langs kiesbureaus gereden op de dag van de verkiezingen, wat beschouwd wordt als een zware inbreuk en als een truc die het stemgedrag van de kiezer heeft beïnvloed.

Mails in functie

Ook de mails met campagneboodschappen die burgemeester Johan van Durme (CD&V) verstuurde met e-mailadressen die hij gebruikte in uitoefening van zijn mandaat, vormen een onregelmatigheid volgens het kiesdecreet.

Daarnaast waren er onregelmatigheden in de aangifte van de verkiezingsuitgaven door de kandidaten Pieterjan Keymeulen (CD&V) en Jean Marie De Groote (CD&V). Hiervoor krijgt de kartellijst, op naam van lijsttrekker Van Durme, twee keer een administratieve boete van 3.000 euro, samen met een waarschuwing.

Slechte verliezers

CD&V/N-VA haalde 50,04% van de stemmen en heeft dus een nipte meerderheid. Maar volgens Filip Michiels (Open VLD Plus) heeft dat niks te maken met de klacht die zijn partij heeft ingediend. “We zijn geen slechte verliezers, dat bewijst de uitspraak,” zegt Michiels. “We hebben de aftredende meerderheid, en dus ook de nieuwe meerderheid, er steeds op gewezen dat iedereen zich aan de decreten moet houden. We zullen dat de komende zes jaar vanuit de oppositie blijven doen en klachten neerleggen wanneer we vinden dat iets niet correct verloopt.”

Gisteren waren de betrokkenen nog niet in kennis gesteld van het arrest. Filip Michiels had de uitspraak opgevraagd op de griffie van de rechtbank en daar nota genomen van het arrest. Het officiële document zal pas later bezorgd worden aan de betrokken partijen.

“Daarbij komt dat er ook klachten ingediend zijn bij de Privacycommissie voor een sms-campagne en bij de politie voor laster omwille van leugenachtige berichten als zou er een voorakkoord geweest zijn tussen open VLD Plus en Groen”, vervolgt Michiels. “Hiervoor moeten we nog wachten op de uitspraak maar dat staat los van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Voorlopig kan Van Durme dus nog niet de eed afleggen als burgemeester.”

Geen reactie

Het nieuw verkozen raadslid Elsy De Wilde wenst nog niet te reageren. “Ik wil eerst het arrest lezen voor ik reageer en afwachten of alles wat gezegd wordt ook daadwerkelijk klopt.”

Burgemeester Van Durme was maandagavond niet meer bereikbaar.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio