Voorstel valt op koude steen bij minister Muyters

“Geef elke Vlaming die minder dan 2.500 euro verdient, elke maand 100 euro netto erbij”

“Geef elke Vlaming die minder dan 2.500 euro verdient, elke maand 100 euro netto erbij”

Voka-voorzitter Wouter De Geest. Foto: BELGA

“Geef elke Vlaming die minder dan 2.500 euro bruto verdient, 100 euro netto per maand erbij.” Dat heeft Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, maandagavond voorgesteld tijdens haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. “De tijd van halve oplossingen, van pappen en nathouden, is voorbij”, aldus voorzitter Wouter De Geest.

“We staan voor belangrijke uitdagingen zoals de vergrijzing, de permanente krapte op de arbeidsmarkt, de onderinvesteringen van de overheid, de klimaatverandering en de digitalisering”, verklaarde De Geest in zijn nieuwjaarstoespraak. “De tijd van halve oplossingen, van pappen en nathouden, is voorbij. We hebben nood aan diepgaande hervormingen. We willen als bedrijven onze verantwoordelijkheden nemen en steken onze hand uit naar politici, sociale partners en burgers om die hervormingen door te voeren.”

Met het programma ‘Durf kiezen, durf ondernemen’ roepen de Vlaamse werkgevers op tot diepgaande hervormingen en roepen ze de politiek op om echte keuzes te maken. “We kunnen bezwaarlijk zeggen dat het momenteel slecht gaat met de Vlaamse economie. Maar als een trein loopt het evenmin. De economie groeit al een paar jaar onafgebroken, weliswaar trager dan het Europees gemiddelde. En met de Brexit en mogelijke handelsoorlogen dreigt er onweer. De werkloosheid daalt maand na maand en toch zijn er nog te weinig mensen aan het werk. Bovendien komen er heel wat grote en snelle veranderingen op ons af.”

“We hebben in ons land een cultuur van pappen en nathouden waardoor het hier zelden heel slecht gaat, maar ook nooit heel goed. We neigen steeds meer naar de middelmaat en zelden naar excellentie. Om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waar we nu als samenleving voor staan, moeten we samen een verbindende toekomstagenda vastleggen. Daarbij zullen diepgaande hervormingen noodzakelijk zijn”, waarschuwt De Geest.

De vijf grote uitdagingen volgens Voka:

1. De vergrijzing komt op toerental: tegen 2024 zijn er bijna 3 miljoen gepensioneerden.

2. In een land waar sowieso al te weinig mensen aan het werk zijn, zorgt die vergrijzing voor een permanente krapte op de arbeidsmarkt.

3. De jarenlange onderinvestering van de overheid dreigt onze groei te hypothekeren. Een inhaalbeweging is noodzakelijk.

4. Ook op het vlak van klimaatmaatregelen is actie nodig. De klimaatdoelstellingen worden niet gehaald bij voortzetting van het huidige beleid, terwijl klimaatveranderingen tastbaar worden.

5. De digitalisering verandert onze manier van ondernemen, werken, leren en leven. Ook onze bedrijven, onderwijs en overheden moeten de digitalisering versnellen.

De vier oplossingen volgens Voka:

1. Hervormen: “Niet een beetje hervormen of bijschaven, maar fundamenteel veranderen. Ons land moet competitief zijn met de toplanden in Europa en een voortrekker worden op het vlak van digitalisering. Op het vlak van mobiliteit moet het openbaar vervoer performanter om een modal shift te bereiken. De werkgelegenheidsgraad moet omhoog door de niet-actieven aan het werk te helpen en de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. In het onderwijs moet er worden gestreefd naar excellentie en flexibiliteit, door duaal leren en de zijinstroom te bevorderen. Onze energievoorziening moet performant zijn, terwijl innovatie onze energietransitie moet garanderen.”

2. Overheidsfinanciën duurzaam gezond maken: “De overheid moet efficiënter omgaan met haar middelen. Extra belastingen in het land met bijna de hoogste belastingdruk ter wereld, zijn uit den boze. Langs de uitgavenkant is er nog veel inefficiëntie, dus moet men afremmen, hervormen en heroriënteren. Zo wordt 20 procent van de uitgaven in de gezondheidszorg verspild. Men kan dus dezelfde dienstverlening bekomen met minder uitgaven. Dankzij een efficiëntere overheid kunnen we winsten boeken op het vlak van fiscale druk, er is 6 procent efficiëntiewinst op de primaire uitgaven mogelijk, zowel Vlaams als federaal.”

3. Meer overheidsinvesteringen: “De vrijgekomen middelen moeten geïnvesteerd worden, hoofdzakelijk in innovatie, mobiliteit, vorming en zorg. Voka pleit voor een verdrievoudiging van de geplande extra overheidsinvesteringen, 2,4 miljard meer dan voorzien is. Een investeringsnorm garandeert dat ons land blijft vernieuwen en dat de gemiddelde investeringsgraad stijgt. Nu bedraagt die slechts 2,2 procent van het bbp voor de periode 1997-2017, terwijl het Europees gemiddelde op 3,1 procent ligt. De extra investeringen moeten naar de zorg (1,3 miljard extra), mobiliteit (500 miljoen extra), innovatie (500 miljoen extra) en het onderwijs (100 miljoen extra) gaan.”

4. Lasten verlagen: “De loonhandicap is gedaald, maar blijft problematisch. Daarom vraagt Voka een afschaffing van automatische loondrijvers zoals indexering of baremieke verhogingen. Om werken rendabeler te maken, stellen we een Vlaamse jobstimulans voor van 100 euro netto per maand erbij voor lonen tot 2.500 euro bruto.”

“Geef elke Vlaming die minder dan 2.500 euro verdient, elke maand 100 euro netto erbij”
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters. Foto: BELGA

Minister Muyters wijst Voka-voorstel af

Het Voka-voorstel valt op een koude steen bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Hij vindt dat de Vlaamse regering vooral moet inzetten op het aanbieden van vorming en opleiding en op onderzoek en ontwikkeling. Dat heeft hij dinsdag gezegd in het VRT-radioprogramma ‘De Ochtend’.

“Ik ben daar niet zo positief over. Het is goed dat mensen meer zouden overhouden, maar dat gebeurt federaal al met de taxshift”, aldus Muyters. Vlaanderen moet volgens Muyters vooral kijken hoe ze langdurig werklozen op weg kan zetten naar werk. “Dat kan door opleiding en vorming en door in te zetten op onderzoek en innovatie”, aldus de N-VA-minister.

Muyters wijst er ook op dat de maatregel zo’n 500 miljoen euro zou kosten. “En ik zie niet in hoe wij snel-snel 500 miljoen euro zouden kunnen vrijmaken voor zo’n jobkorting.” De eerder afgeschafte jobkorting was volgens Muyters ook “niet de beste maatregel qua efficiëntie”. “Dit is niet de oplossing die ervoor zal zorgen dat de jobs die niet ingevuld geraken, plots toch kunnen ingevuld worden”, aldus Muyters.

Corrigeer

MEER NIEUWS