N-VA-minister wil dat volgende regering elk jaar 300 miljoen investeert in fietsinfrastructuur

Minister Weyts investeert recordbedrag in fietspaden

Minister Weyts investeert recordbedrag in fietspaden

Foto: Yorick Jansens

Nog nooit ging er in Vlaanderen zoveel geld naar fietspaden. Vorig jaar was dat 138 miljoen euro. Maar Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) legt de lat voor de volgende regering nog een pak hoger. Hij wil dat er vanaf 2020 elk jaar maar liefst 300 miljoen euro wordt uitgetrokken om van de fiets een waardige uitdager te maken van koning auto.

Er gaat geen jaar voorbij of uit cijfers blijkt dat de files nog maar eens langer geworden zijn. Voor meer en meer Vlamingen is de fiets ondertussen wel een volwaardig alternatief geworden, maar ze zijn nog altijd niet met bijster veel. Volgens het laatste Onderzoek VerplaatsingsGedrag (OVG) is het aandeel wel gestegen van 12 naar 15 procent. Voor studenten en scholieren is dat nog meer. Bij hen gebruikt één derde (31 procent) de fiets om naar school te gaan. Bij werkende pendelaars is dat maar de helft (15 procent).

Budget permanent toegenomen

Minister Weyts investeert recordbedrag in fietspaden
Foto: jdl

Dat de fiets een alternatief kan zijn voor de auto - veel werknemers wonen eigenlijk op een haalbare afstand van hun werk - is de voorbije jaren wel al doorgedrongen tot de politiek. Terwijl de Vlaamse regering tot 2014 zo’n 90 miljoen uittrok voor de aanleg van fietspaden, is dat budget onder Ben Weyts de voorbije jaren permanent toegenomen. In 2017 werd voor het eerst de magische kaap van 100 miljoen genomen. En nu alle lijstjes van onder meer van het Agentschap Wegen en Verkeer (bevoegde voor fietspaden langs gewestwegen) en de Vlaamse Waterweg (dat jaagpaden ombouwt tot fietssnelwegen) binnen zijn, blijkt dat 2018 veruit een recordjaar was. Weyts legde voor in totaal 138,5 miljoen euro vast voor fietspaden. Niet al die paden zijn effectief al aangelegd, maar aangezien het geld ervoor klaarligt, komen ze er zeker.

Maar Weyts wil de lat nog hoger leggen. “We kunnen nog meer mensen verleiden om te fietsen als we investeren in vlotte en veilige infrastructuur,” zegt de minister. Hij wil dat de volgende Vlaamse regering elk jaar 300 miljoen euro uittrekt. De sprong is volgens hem vooral nodig om ervoor te zorgen dat schoolomgevingen aantrekkelijker worden voor fietsers. Of onaantrekkelijker voor auto’s. Dat kan bijvoorbeeld door schoolstraten aan te leggen. En wat nog meer geld vereist: fietstunnels of fietsbruggen aanleggen onder of boven gevaarlijke gewestwegen. Samen met een hogere fietsvergoeding is het voor Weyts het recept om meer mensen op de fiets te krijgen.

“Als het goed is, is het goed”

300 miljoen euro lijkt veel geld, maar volgens Wies Callens van de Fietsersbond is het nog niet genoeg. Hij pleit voor 500 miljoen. Callens is wel blij met het extra geld van Weyts, maar verwijst naar het rapport van het Rekenhof van eind 2017. “Daarin stond dat je met 100 miljoen euro 50 jaar nodig hebt om alle moordstroken langs gewestwegen weg te werken en kwalitatieve infrastructuur te hebben. Zelfs met 500 miljoen heb je dan nog 10 jaar nodig”. Vlaanderen zit immers met een historische achterstand qua investeringen en nu 1 op 2 fietsen elektrische exemplaren zijn, moeten de paden ook groter worden om de verschillende snelheden veilig aan te kunnen, klinkt het nog.

Bij de oppositie krijgt Weyts alvast een pluim. “Wij zijn hier positief over. Als het goed is, is het goed”, stelt Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

Corrigeer

NIEUWS