Oplichters kwamen bijna weg met valse diploma’s, totdat er een joekel van een dt-fout in werd ontdekt

Oplichters kwamen bijna weg met valse diploma’s, totdat er een joekel van een dt-fout in werd ontdekt
Schoten / Schilde -

Vijf oplichters zijn tegen de lamp gelopen, nadat ze als zelfstandigen aan de slag wilden gaan. Bij het ondernemingsloket legden ze een getuigschrift ‘Bedrijfsbeheer’ voor. Het document leekt net echt… totdat de medewerkers plots een joekel van een dt-fout ontdekte.

“De directeur bevestigd” stond er te lezen in het getuigschrift dat vier van de vijf beklaagden in maart en april 2016 bij een ondernemingsloket hadden aangeboden. De getuigschriften zouden zogezegd door de athenea van Schoten en Schilde verstrekt zijn, maar door die stevige dt-fout begonnen de medewerkers te twijfelen aan de authenticiteit van de documenten.

“Er werd met de scholengroep contact opgenomen en die bevestigde dat de attesten vals waren, waarna er klacht werd ingediend. Geen van de beklaagden bleek voldoende Nederlands te spreken om een cursus bedrijfsbeheer te volgen en de meesten woonden ook helemaal niet in de buurt van Schoten of Schilde”, klonk het namens de scholengroep, die 250 euro schadevergoeding eist voor reputatieschade.

Sommige beklaagden hadden naast een vals getuigschrift bedrijfsbeheer ook een vals diploma gebruikt.

Gekocht voor 300 euro

De beklaagden Isabella F. en Alya K. ontkennen de feiten. Mirsad D. en Süleyman A. geven toe dat ze de documenten gekocht hadden, maar verklaarden te goeder trouw te hebben gehandeld. Ze wisten naar eigen zeggen niet dat de attesten vals waren. Süleyman A. duidde bovendien Suan B. aan als de man van wie hij de documenten gekocht had voor 300 euro.

Suan B. kon echter nooit verhoord worden en liet verstek gaan op het proces. Voor hem werd twaalf maanden cel gevorderd. De procureur eiste voor Isabella F. en Alya K. één jaar cel en voor Süleyman A. en Mirsad D. tien maanden cel. Vonnis op 18 februari.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio