“Onbegrijpelijke” beslissing volgens werkgevers

Vakbonden zijn “starre houding” en “magere marge” in loonoverleg beu en kondigen nationale staking aan op 13 februari

Vakbonden zijn “starre houding” en “magere marge” in loonoverleg beu en kondigen nationale staking aan op 13 februari

Foto: BELGA

Brussel -

De drie vakbonden ACV, ABVV en ACLVB houden op 13 februari een algemene staking. Aanleiding zijn de onderhandelingen met de werkgevers over hoeveel onze lonen de komende twee jaar mogen stijgen. De bonden zijn er totaal niet over te spreken dat die maar met 0,8 procent mogen toenemen. Zij eisten 1,4 à 1,5 procent, maar daar willen de werkgevers niet van weten.

Maandag bleek reeds dat het vorige week opgestarte overleg over een nieuw Interprofessioneel Akkoord (IPA) voor de periode 2019-2020 moeilijk verloopt. Volgens het loonrapport van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) is er de komende twee jaar ruimte voor maximaal 0,8 procent opslag, bovenop de index.

De sociale partners moeten op basis van die loonmarge een nieuwe loonnorm onderhandelen voor opslag, maar de bonden lieten eerder al verstaan dat 0,8 procent voor hen niet voldoende is, terwijl het VBO zei dat de marge niet overschreden mag worden.

Magere loonmarge en starre houding

De vakbonden koppelden daarom dinsdag terug met hun achterban. Alle drie kwamen ze tot de vaststelling dat de onderhandelingen in de Groep van 10 “in het slop zitten”. Zo hekelen ze de “magere loonmarge” die het gevolg is van de hervormde loonwet van de huidige regering, klinkt het. Ander twistpunt is de “starre houding op de werkgeversbank” inzake flexibiliteit, eindeloopbaan en minimumlonen.

“Een vergadering (van de Groep van 10, nvdr.) was morgen voorzien om de gesprekken af te ronden, maar we zijn tot de vaststelling gekomen dat we de onderhandelingen niet kunnen voortzetten. We stellen een mislukking vast”, zegt ABVV-voorzitter Robert Vertenueil, die het “keurslijf’ van een loonmarge van maximaal 0,8 procent hekelt.

Er zou enkel een akkoord gesloten kunnen worden dat niet overeenkomt met de wensen van de werknemers, klinkt het nog. Daarbij wijst Vertenueil naar de wens voor hogere lonen, een beter evenwicht tussen werk en privé of de eindeloopbaan.

Actie

De vakbonden trekken daarom aan de alarmbel en gaan over tot actie op het terrein, zo werd vernomen. De drie bonden organiseren een nationale staking op woensdag 13 februari in alle sectoren over heel het land. De actiedag voor meer koopkracht van het ABVV op 4 februari valt weg.

De bal ligt volgens de bonden nu in het kamp van de werkgevers en de overheid. De bonden eisen meer koopkracht. “Als de economie erop vooruitgaat, moeten de werknemers in gelijke tred volgen”, besluit Miranda Ulens, de nummer twee van het ABVV. “We kunnen niet aan de mensen bieden waarop ze recht hebben.”

“Verder gaan op deze manier heeft geen zin”

“Verder gaan op deze manier heeft geen zin”, aldus Ulens. Het einde van het sociaal overleg door de top van de sociale partners is niet definitief, klinkt het enerzijds. Onderhandelingen kunnen nog, maar dat wordt heel moeilijk als de werkgevers op hun standpunt blijven dat de ‘de wet de wet is’. De stakingsactie is dan ook definitief.

“De voorbije jaren waren er niets dan hoeraberichten over de economie, over grote jobcreatie, over een tekort aan arbeidskrachten”, zeggen de drie vakbonden ook in een gemeenschappelijk persbericht. “Tegelijk zijn de werkgeversbijdragen verminderd, mogen de werkgevers de indexsprong (jaarlijks) in eigen zak houden en is de vennootschapsbelasting verlaagd voor alle ondernemingen. Maar dat vertaalt zich niet in hogere lonen en al zeker niet in hogere minimumlonen.”

“De nieuwe loonwet van 2016 leidt, met zijn sjoemelsoftware, tot een maximale loonmarge van amper 0,8 procent voor de komende 2 jaar en maakt zo een interprofessioneel akkoord onmogelijk”, besluiten de bonden. Ze vragen een “betekenisvolle verhoging van de minimumlonen”, een verhoging van de uitkeringen boven de armoedegrens, een hertekening van de eindeloopbaanregelingen, betere combinatiemogelijkheden voor werk en privé en betere mogelijkheden voor woon-werkverkeer.

Werkgevers: “Onbegrijpelijk”

De werkgevers betreuren de beslissing van de vakbonden. “Het debat ten gronde was nog niet eens begonnen”, zegt VBO-topman Pieter Timmermans op een persconferentie van de werkgevers (VBO, Unizo, Boerenbond en UCM).

Daags na een bijeenkomst van de sociale partners, volgde meteen de aankondiging van een “Valentijnsstaking”, hekelde een scherpe Timmermans. “Het voornaamste argument, het carcan van de loonnormwet, verwondert ten zeerste”, aldus Timmermans. “Het vorige interprofessioneel akkoord (IPA) van 2017-2018 was reeds op de nieuwe wet gebaseerd. Toen was dat wettelijk kader aanvaardbaar, vandaag niet meer”, zei de VBO-topman namens de werkgeversorganisaties. “Onbegrijpelijk.”

Mits de bonden een signaal geven dat ze opnieuw rond de tafel willen komen, zijn de werkgevers daartoe bereid. Maar Timmermans herhaalde dat de werkgevers de wet willen respecteren. De loonmarge van 0,8 procent uit het CRB-rapport kan voor hen dus niet overschreden worden. “Vraagt u mij nu om de wet te overtreden”, antwoordde Timmermans op de vraag of er ruimte is voor meer dan 0,8 procent opslag bovenop de index. Of: “zeer vreemd, men verwijt ons nu de wet toe te passen.”

De werkgeversorganisaties zijn bereid naar een oplossing te zoeken, maar niet ten koste van de concurrentiekracht van de bedrijven. Wanneer de concurrentiekracht aangetast wordt, volgt jobverlies, luidde het.

Regering doet oproep “om verantwoordelijk te blijven”

Wanneer vakbonden en werkgevers niet tot een loonakkoord komen, moet normaal de regering de knopen doorhakken. Maar die minderheidsregering zit in lopende zaken, en doet daarom een oproep aan de sociale partners om het sociaal overleg verder te zetten. Dat hebben premier Charles Michel (MR) en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) dinsdagnamiddag vlak voor hun vertrek naar Davos verklaard.

Michel en Peeters wijzen op het belang van een sociaal akkoord voor de werknemers, de bedrijven en de uitkeringen. “We doen een oproep om verantwoordelijk te blijven en bijkomende inspanningen te leveren aan beide kanten”, aldus de premier.

N-VA: “Politiek is nu aan zet”

Als het van Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) afhangt, is het parlement nu aan zet. “Als werkgevers en werknemers niet tot een compromis komen, is het aan de vertegenwoordigers van het volk”, reageert Demir. In zo’n compromis moet ruimte zijn voor loonsverhoging en koopkrachtstijging, zegt de voormalige staatssecretaris. “Dat werknemers nu ook kunnen genieten van het economisch herstel, is logisch, gelet op de inspanningen die we de voorbije jaren gevraagd hebben”.

Toch waarschuwt Demir dat de concurrentiekracht en private jobcreatie niet in het gedrang mogen komen. Ze wijst erop dat de beschikbare bruto-loonmarge voor 2019-2020 binnen de perken van 0,8 procent blijft. “Om het economisch herstel aan te houden, mag onze bruto-loonkost immers niet opnieuw ontsporen, maar kunnen we beter via extra jobcreatie en netto-loonsverhogingen de koopkracht van de werknemers verder versterken”, vindt Demir.

De N-VA’ster houdt vast aan de afspraken binnen de regering Michel I - waar haar partij deel van uitmaakte - om de welvaartsenveloppe voor 100 procent te besteden in 2019-2020. Het geld moet prioritair gaan naar een verhoging van de laagste pensioenen na een volledige loopbaan en het verhogen van de minima voor onder meer personen met een handicap en langdurig zieken, besluit Demir.

Corrigeer

MEER NIEUWS