West-Vlaamse leraar start zelf protestactie “tegen teloorgang van kwaliteit van ons onderwijs”

West-Vlaamse leraar start zelf protestactie “tegen teloorgang van kwaliteit van ons onderwijs”

West-Vlaamse leraar start protestactie “tegen teloorgang van kwaliteit van ons onderwijs” (themabeeld) Foto: An Nelissen

Brussel / Roeselare -

Johan Strobbe, leraar geschiedenis aan het Klein Seminarie van Roeselare, wil vanaf maandag 28 januari gedurende drie weken zo veel mogelijk ‘protestkaarten’ verdelen in vrije scholen die de leerlingen, hun ouders en leerkrachten dan opsturen naar Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). “Wij eisen dat minister Crevits ondubbelzinnig verklaart dat ze geen hervormingen steunt die geen breed draagvlak vinden bij leraren, leerlingen, ouders en opvoeders. En dat ze verklaart dat de geborgenheid en de eigenheid van elke school primeert op teugelloze schaalvergroting”, zegt Strobbe. Volgens de man daalt de kwaliteit van ons onderwijs zienderogen. Met zijn actie wil hij dat proces doen stoppen.

“Het zijn inderdaad algemene eisen op ons protestkaartje”, zegt Strobbe in een gesprek met Belga zaterdag. “Maar waar het om gaat, is dat de kwaliteit van ons onderwijs bewaard wordt. De jongste jaren werd het Vlaamse onderwijslandschap namelijk opgeschrikt door initiatieven tot grootschalige hervorming en reorganisatie. Die initiatieven vertoonden zowat overal een soortgelijke inhoud (brede eerste graad, mastodontscholen gekoppeld aan bouwprojecten, eenheidsworst) en een vergelijkbare werkwijze (geen overleg met de betrokkenen, manipulaties van verslagen, dreigementen, eenzijdig doorgeduwd ondanks massaal protest). We maken ons ernstige zorgen over de autoritaire weg die het onderwijsveld vandaag lijkt in te slaan. We betreuren de afnemende interesse voor het cognitieve aspect in het onderwijs en we vrezen dat de ‘modernisering’ die het ministerie van Onderwijs oplegt de kwaliteit van het onderwijs niet zal bevorderen.”

Protestkaartjes

Om dat ongenoegen te ventileren willen Strobbe en zijn medestanders massaal protestkaartjes overhandigen op het kabinet van Onderwijsminister Hilde Crevits. “Op 28 januari starten we met het verdelen van de protestkaartjes in verschillende scholen. Leerlingen, leerkrachten en sympathisanten kunnen de kaartjes ondertekenen en terugbezorgen. Na 15 februari gaan delegaties van verschillende scholen deze kaartjes overhandigen aan minister Crevits”, zegt Strobbe, die beweert steunbetuigingen te hebben gekregen van tien tot vijftien scholengroepen. “Er komen sympathiebetuigingen binnen uit Pelt, Dilsen-Stokkem, Leuven, Waregem, Tielt, Veurne, Gent en Aalst.”

Steun van professor

Een van de sympathisanten is Wouter Duyck, professor cognitieve psychologie aan UGent. In een persmededeling van Strobbe staat volgend citaat van de professor:” Het slechtste wat men kan doen is ongelijke kinderen gelijk behandelen. Kinderen langer samenhouden in het secundair onderwijs zonder differentiatie tussen klassen, leidt tot zwakkere leerprestaties. Voor de sterkere, maar ook voor de zwakkere leerlingen. Differentiatie tussen scholen, en specialisatie naar een doelpubliek, elk met hun eigen profiel, zorgt voor een optimale kwaliteit.”

“Ik deel de afkeer voor een zogeheten brede eerste graad in het middelbaar onderwijs”, bevestigt professor Duyck aan Belga. “In die zin heb ik sympathie voor de initiatief van mijnheer Strobbe, maar ik ben niet actief in zijn vereniging. Dat is een lokaal initiatief van de leraren in Roeselare. Ik kan me wel voorstellen dat hun kritiek ook gedeeld wordt in andere Vlaamse scholen.”

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees