Vonnissen en arresten moeten straks niet meer volledig worden voorgelezen

Het arrest in de zaak Lernout&Hauspie telde 2.100 pagina’s die volledig moesten worden voorgelezen. Binnenkort hoeft dat niet meer. De commissie voor de herziening van de Grondwet van de Kamer keurde daarover woensdag een voorstel goed.

tg

Voorzitters van rechtbanken en hoven zullen hun vonnissen en arresten binnenkort niet langer integraal in de rechtszaal moeten voorlezen. “Enkel het beschikkende gedeelte met de beslissing zal dus nog moeten worden uitgesproken”, legt CD&V-Kamerfractieleider Servais Verherstraeten uit.

Om de aanpassing door te voeren werd artikel 149 van de Grondwet gewijzigd. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid.

“De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers, die de terechtzittingen gingen bijwonen, is lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie”, zegt Verherstraeten.

De voorlezing van arresten neemt soms uren of een ganse dag in beslag. De zaak Lernaut&Hauspie maar ook de zaak tegen de Turkse DHKP-C waren voorbeelden. Urenlang las de voorzitter het arrest voor. Dat is op termijn dus gedaan.

“De vrijgekomen tijd zal door de magistraten kunnen worden gebruikt om zich bij te scholen of bijkomende zaken te behandelen. In het kader van de bespreking van de uitvoeringswet volgende week zullen we wel nog de nadruk leggen op het beschermen van elke individuele partij door het anonimiseren van de uitspraken die online geplaatst worden”, aldus de CD&V-fractieleider.