Koning Albert weigert DNA af te staan: “Weigeren wordt gezien als vermoeden dat hij de vader is”

Koning Albert weigert DNA af te staan: “Weigeren wordt gezien als vermoeden dat hij de vader is”

Koning Albert staat geen DNA-staal af en trekt naar het Hof van Cassatie tegen de arresten van het hof van Beroep die hem verplichtten een staal af te staan om te onderzoeken of hij de vader is van Delphine Boël.

Koning Albert II gaat in cassatieberoep tegen het arrest dat hem verplicht om DNA af te staan, bevestigen zijn advocaten Alain Berenboom en Guy Hiernaux vrijdag.

Ter herinnering: in oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan die uitsluitsel moest geven over zijn vermeend vaderschap.

“Delphine Boël heeft zich onderworpen aan die test”, zeggen Marc Uyttendaele en Yves-Henri Leleu, twee van de drie advocaten van Delphinine Boël.

Maar koning Albert weigert DNA af t staan. “Hij tekent beroep aan bij het Hof van Cassatie”, zeggen Alain Berenboom en Guy Hiernaux, de advocaten van koning Albert II. “Omdat het geschil leidde tot twee diametraal tegengestelde beslissingen van de rechtbank in eerste aanleg en het hof van beroep, heeft Z.M. koning Albert II een advies gevraagd aan meester Simone Nudelholc, advocaat bij het Hof van Cassatie.” Zij was van mening dat een cassatieberoep gerechtvaardigd was, klinkt het.

“Z.M. koning Albert II zal zich niet aan een DNA-analyse onderwerpen zolang het Hof van Cassatie zijn arrest niet heeft gewezen. Volgens zijn raadgevingen werkt het cassatieberoep immers opschortend wat de DNA-test betreft”, aldus de advocaten.

LEES OOK. Had hij maar een kaartje gestuurd: waarom Delphine Boël zo hardnekkig de erkenning van koning Albert wil (+)

Volgens de advocaten van Boël en grondwetspecialisten wordt een weigering dan weer aanzien als een “vermoeden dat hij wel degelijk de vader van Delphine is”.

De beslissing dat Koning Albert II verplicht werd een DNA-staal af te leveren in de zaak rond Delphine Boël was in november 2018 wereldnieuws.

Delphine Boël diende in 2013 de vordering in om zich als dochter te laten erkennen door koning Albert II en eiste ook dat hij een DNA-test zou afleggen. Dat was mogelijk omdat Albert II sinds zijn aftreden in juli van dat jaar geen immuniteit meer genoot. Volgens Boël had haar moeder Sybille de Selys Longchamps een relatie met de vorst tussen 1966 en 1984.

Verschillende getuigen bevestigden dat.

Bioloische vader

Boël startte in 2013 tegelijk ook een procedure op voor het betwisten van het vaderschap door Jacques Boël, officieel haar vader. Hij besliste om die niet aan te vechten en legde een DNA-test af die uitwees dat hij inderdaad niet de biologische vader was.

Uiteindelijk werd de vordering die Boël had ingesteld om het vaderschap van haar wettelijke vader Jacques Boël te betwisten afgewezen. Het gevolg van die beslissing is dat de eis die Delphine Boël had ingesteld om koning Albert II te erkennen als haar wettelijke vader onontvankelijk is. De kunstenares is tegen die beslissing in beroep gegaan.

Vorige herfst haalde ze haar gelijk en werd Albert II verplicht tot het afstaan van een DNA-staal. Zo een onderzoek zou alle twijfels weg kunnen nemen. Maar vandaag raakte dus bekend dat hij zo een test weigert.

Play

bekijk ook

Koning Albert maakt zich felle zorgen om fel vermagerde kleindochter

Koningin Paola voor het eerst weer te zien na beroerte, maar het is koning Albert die amper de kerk binnen raakt

Prins Laurent gunt koning Albert geen blik waardig bij aankomst Koningsdag

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees