“Harde brexit zal auto-export vanuit Zeebrugge met 30 procent doen dalen”

“Harde brexit zal auto-export vanuit Zeebrugge met 30 procent doen dalen”

Foto: AP

Antwerpen -

De Brexit zal een zware impact hebben op de export en import van nieuwe wagens in de haven van Zeebrugge. Bij een harde brexit zullen de auto’s door hoge afhandelingskosten ook een pak duurder worden, berekende handelsingenieur Liese Vermeiren (UAntwerpen) voor haar masterthesis.

Vermeiren onderzocht de afhandeling van nieuwe auto’s in Zeebrugge, een goederenstroom die 9,3 miljard euro waard is. Het Verenigd Koninkrijk is een belangrijke klant: “de handel van en naar het VK maakt in de haven van Zeebrugge 46 procent van de totale trafiek uit”, zegt Vermeiren. “In Antwerpen is dat ‘slechts’ 6,2 procent.”

De onzekere Britse markt in de aanloop naar de brexit heeft ook nu al gevolgen voor de autohandel: de export van nieuwe wagens naar het VK daalde in 2017 en 2018 met 20 procent. “Door de dalende koers is de koopkracht van de Britse gezinnen veel lager, waardoor het aankopen van luxegoederen, zoals auto’s, wordt uitgesteld.”

In het geval van een harde Brexit is de impact het grootst. “Auto’s worden dan onder WTO-regels behandeld met een importheffing van 10 procent voor de auto’s zelf en 4,5 procent voor onderdelen. Dit zou leiden tot een daling van de export met 30 procent en van de import met 20 procent.” De WTO-regels en kosten van douaneaangiftes zullen volgens Vermeirens berekeningen ook een meerkost van 2.744,35 euro leiden.

Een vrijhandelsakkoord tussen de EU en het VK, zoals het CETA-verdrag met Canada, zou de importheffingen voor afgewerkte auto’s tot 5 procent beperken. De totale extra kost daalt dan tot 1.362,87 euro en de volumedaling is 20 procent op uitvoer en 10 procent op invoer. “Maar dit vrijhandelsakkoord kan niet in werking treden op 29 maart 2019”, zegt Vermeiren. “Het zou voorafgegaan worden door een jarenlange overgangsperiode tijdens dewelke onderhandelingen kunnen plaatsvinden.”

Corrigeer

NIEUWS