Gedragscode van Bpost zou ongrondwettelijk zijn

Vakbond eist schrapping “spreekverbod” voor postbodes

Vakbond eist schrapping “spreekverbod” voor postbodes

De liberale vakbond bij Bpost eist een aanpassing van de interne gedragscode, die post­bodes zou verbieden om publiekelijk hun mening te uiten over het bedrijf. “Zo’n spreekverbod is ongrondwettelijk en druist in tegen het ­arbeidsrecht”, aldus VSOA, daarin bijgetreden door experts. Bpost zelf ziet geen graten in de gedragscode.

“We willen voor alle duidelijkheid geen complete vrijgeleide, om wat dan ook te mogen beweren over Bpost. We eisen ook niet het recht op voor elke postbode om zijn rechtstreekse chef belachelijk te maken op sociale media”, beklemtoont Marc De Mulder, voorzitter van vakbond VSOA bij Bpost.

“Maar wij vinden wel dat mensen respectvol hun mening mogen geven, zonder dat ze daarvoor eerst de toestemming van de directie nodig hebben, die dan ook vooraf nog wil ­weten wat er wordt gezegd. Dat druist in tegen de grondwet én tegen het arbeidsrecht. Vandaar dat we Bpost nadrukkelijk oproepen om deze gedragscode aan de geldende reglementering aan te passen”, zegt De Mulder.

Europese wetten

Zijn kritiek wordt gedeeld door emeritus professor mediarecht Dirk Voorhoof (UGent). “Er is duidelijke Europese rechtspraak – die overigens ook voor privébedrijven geldt – over de vrijheid van menings­uiting. Bedrijven kunnen die niet inperken door aan preventieve controle te doen, bijvoorbeeld door werknemers eerst toelating te laten vragen aan hun oversten, waarbij ze hun standpunten ook vooraf moeten laten goedkeuren.”

Voorhoof beklemtoont dat dit geen vrijgeleide is om eender wat uit te kramen: “Blijkt dat een werknemer iets beweert over zijn bedrijf dat totaal niet waar is, dan kunnen daar nadien ­uiteraard sancties aan worden verbonden, tot eventueel zelfs een ontslag.”

Denigrerend

De discussie over wat postbodes al dan niet mogen zeggen over hun bedrijf, komt na de zware sociale onrust van eind vorig jaar, waarbij dagenlang werd gestaakt en waarbij harde woorden vielen tussen directie en vakbonden. Maar bij Bpost wordt met klem ontkend dat die staking nu leidt tot een strengere gedragscode.

“De vorig versie van die code dateert van 2010, intussen zijn we een beursgenoteerd bedrijf en drong een nieuwe gedragscode zich op”, aldus Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck. “Aan het hoofdstuk over wat onze werknemers al dan niet mogen zeggen, is voor alle duidelijkheid niks veranderd. Wij vragen onze mensen om zich publiekelijk niet denigrerend uit te laten over hun bedrijf. Zulke afspraken vind je terug in de meeste bedrijven. Vandaar dat wij absoluut niet vinden dat wij de grondrechten van onze mensen schenden.”

Corrigeer

NIEUWS