Voor vogels en bloemen zorgen, levert boeren mooie premie op

De historische graslanden van Lampernisse zijn sinds 2002 beschermd als polderlandschap. Foto: krv

Diksmuide / Alveringem / Veurne -

Wie in het beschermde komgrondengebied van Lampernisse woont, of er gronden bewerkt, kan binnenkort premies krijgen voor maatregelen die, bijvoorbeeld, de vogelbescherming of de bloemengroei ten goede komen. Geruchten als zouden landbouwers er hun graslanden niet meer mogen bemesten, zijn uit de lucht gegrepen.

Op vraag van de gemeenten Diksmuide, Alveringem en Veurne is een beheerplan opgemaakt voor de 1.263 hectare grote komgronden van Lampernisse (komgronden zijn laaggelegen gronden die vaak nat en moeilijk te bewerken zijn, nvdr).

Dat polderlandschap is sinds 2002 beschermd. “Het gebied bestaat uit permanente, historische graslanden”, zegt Diksmuids schepen van Landbouw Martin Obin (CD&V), zelf een landbouwer die in het komgrondengebied zo’n 20 hectare grond bewerkt.

Reliëfwijzigingen

“Het natuurdecreet legt strengere normen op voor landbouwbedrijven op zulke gronden. In zo’n beschermd landschap mogen boeren bijvoorbeeld geen weilanden scheuren en geen reliëfwijzigingen doorvoeren. Het decreet legt ook een bijkomende beperking op voor het gebruik van pesticiden”, zo geeft Obin nog mee. “En als landbouwer mag je er ook niet machinaal zaaien.”

Het nieuwe beheerplan wil bewoners en gebruikers, die in het komgrondengebied werken aan hun huizen of gronden uitvoeren, straks subsidies toekennen. “Het is het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse regering die een premie van maximum 40 procent van de kostprijs van de werken terugbetaalt”, zegt de schepen.

“Zo’n premie kan worden toegekend bij de renovatie van gevels en daken van woningen, bij restauratie van het erfgoed op de begraafplaatsen, bij beheer en onderhoud van grachten, bij het begrazen van weilanden of bij een nulbemesting op de landbouwpercelen.”

Niemand verplicht

Schepen Martin Obin ontkent dat het beheersplan landbouwers zou verbieden om hun komgronden in het gebied nog te bemesten. “Niemand is verplicht om in dit systeem te stappen”, zegt hij. “Wie dat wel doet om zo’n premie te krijgen, doet dat op vrijwillige basis.”

Als gewezen schepen en frequent wandelaar in de komgronden van Lampernisse volgt Bieke Moerman (SP.A) het dossier al vele jaren. “Er is voor de landbouwers geen enkele nieuwe verplichting”, zegt ook zij. “Wie nu later op het seizoen maait, om zo de vogels te beschermen, krijgt een jaarpremie van 698 euro per hectare. De boer die geen pesticiden gebruikt om meer bloemen in het landschap te laten groeien, krijgt tussen de 881 en de 1.200 euro per hectare per jaar. Boeren die hun weiland laten begrazen, krijgen 1.800 euro per hectare per jaar.”

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio