Fit & Gezond

Bier na wijn of omgekeerd? Volgorde van drankjes heeft geen invloed op je kater

Bier na wijn of omgekeerd? Volgorde van drankjes heeft geen invloed op je kater

“Bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier”: de spreuk blijkt een hardnekkige mythe. De volgorde waarin je alcoholische drankjes drinkt, heeft geen invloed op je kater. Dat beweren Duitse onderzoekers aan de Universität Witten/Herdecke in het wetenschappelijk vakblad American journal of clinical nutrition.

Voor hun onderzoek trakteerde een team wetenschappers negentig proefpersonen tussen 19 en 40 jaar, waarvan de helft vrouwelijk was. Met deze mooie geste wilden ze nagaan in welke mate het combineren van drankjes - eerst wijn of bier of vice versa - een invloed heeft op hoe beroerd je jezelf de dag erna voelt.

De deelnemers werden verdeeld over drie groepen. De eerste groep kreeg eerst een paar pinten (het equivalent van 2,5 pints of zo’n 1,1 liter) voorgeschoteld en mocht dan vier grote glazen witte wijn drinken. In de tweede groep verliep het net andersom. De laatste groep dronk ofwel enkel bier, ofwel enkel wijn.

Na het avondje drinken, werd elke proefpersoon geobserveerd tijdens hun slaap. Bij het ontwaken werd aan hen gevraagd om aan te geven hoe sterk hun kater was. Hierbij werd ook rekening gehouden met verschillende symptomen zoals hoofdpijn, uitdroging, vermoeidheid, maag- en darmklachten en gevoeligheid voor licht.

Geen verband

Wat blijkt? De intensiteit van de katers verschilde niet significant van elkaar. “We kunnen niet bewijzen dat het drinken van bier en daarna pas wijn, mildere klachten geeft”, aldus hoofdonderzoeker Jöran Köchling. Er zijn wel twee andere factoren die een rol spelen bij het ontwikkelen van een kater: hoe dronken voel je jezelf tijdens het drinken en moet je al dan niet braken? Hoe hoger de score op deze twee criteria, hoe zwaarder de kater. “Dat zijn de waarschuwingssignalen waaraan je aandacht moet schenken als je alcohol aan het consumeren bent.”

Volkswijsheid van vroeger

Maar vanwaar komt de spreuk "Bier na wijn, geeft venijn" nu eigenlijk? "Ze komt historisch gezien van mensen die niet zoveel geld hadden", zei toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven eerder in een interview met Het Nieuwsblad. "Als ze hun avond begonnen met wijn, hadden ze op het einde geen geld meer, daarin zat het venijn. Terwijl ze nog wel geld hadden als ze de avond met bier begonnen waren, vandaar: "wijn na bier geeft plezier".

Corrigeer

Het beste van Enkel voor abonnees