Experts geven onze politieke partijen 10 tips

Opmerkelijk voorstel om ons verkeer drastisch veiliger te maken: snelheidscontroles door privébedrijven

Opmerkelijk voorstel om ons verkeer drastisch veiliger te maken: snelheidscontroles door privébedrijven

Foto: Photo News

Veiligheidsinstituut Vias roept politici via een tienpuntenprogramma op het verkeer drastisch veiliger te maken. Opvallendste voorstellen zijn een verplichting van fietshelmen voor -14-jarigen, een compleet alcoholverbod voor motorrijders én snelheidscontroles door privébedrijven. “Want de politie heeft te weinig manschappen.”

België telt meer dan 600 verkeersdoden per jaar, bijna 2 per dag. Opeenvolgende regeringen beloofden dat aantal tegen 2020 te reduceren tot 420 slachtoffers, of een halvering van het aantal doden in 2010.

Opmerkelijk voorstel om ons verkeer drastisch veiliger te maken: snelheidscontroles door privébedrijven
Foto: rr

Dat doel halen wordt echter twijfelachtig, zegt veiligheidsinstituut Vias in een tienpuntenplan dat het – met het oog op de Vlaamse en federale verkiezingen van eind mei – aan alle politieke partijen bezorgde. Daarin pleit Vias voor het invoeren van 10 maatregelen voor een veiliger verkeer. Het meest opmerkelijke voorstel: privé­bedrijven die flitscontroles gaan uitvoeren. Vandaag heeft de politie vaak te weinig mensen om op alle gevaarlijke plekken regelmatig controles uit te voeren. “En dus zou dit een goeie aanvulling zijn”, zegt Stef Willems van Vias. “Voor de goede orde: de politie zou natuurlijk blijven bepalen waar er gecontroleerd wordt. En zo’n bedrijf zou ook niet betaald worden per overtreding.” In sommige delen van Frankrijk voert een privébedrijf nu al flitscontroles uit. Het systeem wordt volgend jaar uitgebreid naar het hele land.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vindt het voorstel alvast een debat waard. Volgens hem kan het echter niet binnen de huidige regelgeving. “Maar ik ben er niet ongevoelig voor. Het zou bespreekbaar moeten zijn”, zo zei hij dinsdag in ‘De Ochtend’. Voorwaarde is dat er voldoende controle is op de vaststellingen die gebeuren door private bedrijven. “Vandaag gebeuren de vaststellingen ook door machines. Je zou die logica kunnen doortrekken en controles laten uitvoeren door mensen die misschien geen politiestatuut hebben, maar met wie er wel een soort vertrouwensovereenkomst bestaat”, aldus Weyts. Volgens de N-VA-minister zou het de politie zelf ook “kunnen ontlasten” en zou de politie zich op die manier kunnen “concentreren op andere taken, zoals de veiligheid op straat”.

Nultolerantie voor alcohol

Vias vraagt ook een totaal alcoholverbod voor zowel beginnende chauffeurs als voor alle motorrijders. Want net als snelheid moet ook alcohol veel strenger worden aangepakt, wil ons land het aantal verkeersdoden verder naar beneden krijgen, klinkt het. “Tegenstanders werpen altijd op dat een nultolerantie voor alcohol jonge chauffeurs stigmatiseert. Maar onze bevraging toont net aan dat jongeren zélf vragende partij zijn: 7 op de 10 jongeren zijn voorstander”, aldus nog Willems.

Wat de nultolerantie voor motorrijders betreft, zegt Vias dat de meeste motorrijders nu al beseffen dat ze het best totaal geen alcohol drinken. “Motorrijden vraagt immers veel meer behendigheid dan autorijden.”

Opmerkelijk voorstel om ons verkeer drastisch veiliger te maken: snelheidscontroles door privébedrijven
Foto: joris herregods

Helmplicht voor jonge fietsers

Voor fietsers vraagt Vias de politieke partijen een helmplicht in te voeren voor -14-jarigen. Volgens de experts bestaat daarvoor een groot draagvlak bij de bevolking. “Uiteraard moet er ook blijvend worden geïnvesteerd in veiligere fietspaden”, beklemtoont Willems.

De Fietsersbond is niet gewonnen voor een verplichting “uit vrees voor een daling van het fietsgebruik”. En ook minister Weyts loopt minder warm voor dat voorstel. “Ook de grootste voorstanders van de fiets weten dat als we de helm gaan verplichten voor jongeren veel van die jongeren minder gaan fietsen. Dan krijg je een negatief saldo”, aldus Weyts.

Ook deze maatregelen moeten verkeer veiliger maken

  • Verbod op radarverklikkers die mobiele controles aanduiden.
  • Veiliger weginfrastructuur.
  • Snellere en meer gepaste bestraffing van verkeersovertreders. “Want de huidige straffen schrikken niet alle verkeersovertreders af.”
  • Verdere uitbreiding van zone 30 in stad- en dorpscentra.
  • Op veel grotere schaal inzetten van speekselanalyse om bestuurders te controleren op drugsgebruik.
  • Ondersteuning van voertuigautomatisering door de overheid, denk aan het mee mogelijk maken van rijhulpsystemen die autorijden veiliger maken.
  • Geïntegreerde aanpak van de zorg voor verkeersslachtoffers.
Corrigeer

NIEUWS