DOSSIER AANGEBODEN DOOR

Gerealiseerd door Mediahuis Brand Studio, onderdeel van de commerciële afdeling van Mediahuis.

Vlaamse gemeenten kunnen besparen op verzekeringscontracten

Hier laten Vlaamse gemeenten geld liggen

© Shutterstock

De lokale besturen in Vlaanderen kunnen vele miljoenen euro’s per jaar besparen door de concurrentie te laten spelen voor hun verzekeringscontracten. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans roept de besturen op om de wet inzake overheidsopdrachten te volgen.

Mediahuis Brand Studio

Lokale besturen in Vlaanderen laten veel te weinig de concurrentie spelen bij verzekeringsopdrachten. Uit een rapport door Audit Vlaanderen blijkt dat slechts één op de vier onderzochte besturen hiervoor recent een overheidsopdracht heeft uitgevoerd. Daarmee doet Vlaanderen het veel slechter dan Wallonië, waar 80% van de lokale besturen een overheidsopdracht voor verzekeringen deed. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doen quasi alle lokale besturen dat.

Audit Vlaanderen stelde ook vast dat sommige besturen zelfs geen overzicht hebben van lopende contracten, waardoor ze niet weten wat de voorwaarden en overeengekomen prijzen zijn. Nochtans betekent dit voor lokale besturen een grote uitgave die het drempelbedrag voor een overheidsopdracht overschrijdt.

Als dit doorgetrokken wordt naar alle gemeenten en OCMW’s in Vlaanderen, wordt er elk jaar voor 50 à 100 miljoen euro uitgegeven aan verzekeringen zonder dat er een echte mededinging is, stelt Audit Vlaanderen. Een beperkte efficiëntiewinst op dit domein zou leiden tot een besparing die al snel in de miljoenen oploopt.

Vlaanderen helpt lokale besturen

In een omzendbrief aan de provinciale en gemeentelijke besturen roept Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans de lokale besturen op om de wetgeving op overheidsopdrachten ook voor verzekeringscontracten correct toe te passen. Het Agentschap Binnenlands Bestuur kan hen daarbij ondersteunen. Zo biedt het agentschap een modelbestek aan voor de aanstelling van een consultant die de bestaande verzekeringsportefeuille moet doorlichten en het bestuur begeleidt bij een overheidsopdrachtenprocedure.

Audit Vlaanderen beveelt ook twee ‘goede praktijken’ aan. Zo kan een bestuur bij de jaarlijkse budgetopmaak systematisch alle bestaande contracten evalueren. Het is ook aangeraden om alle lopende contracten op te nemen in een overzichtslijst die steeds up-to-date gehouden wordt.

Historische portefeuille

Het grootste deel van de verzekeringsportefeuille van de openbare besturen is vandaag in handen van Ethias. Dat is historisch zo gegroeid: Ethias werd immers in 1919 opgericht als ‘Onderlinge maatschappij der openbare besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen’, afgekort Omob. Zoals de naam al aangeeft, richt de groep zich al een eeuw op de openbare sector en de openbare ondernemingen. Maar ook andere verzekeringsmaatschappijen, zoals P&V en AXA, bieden al geruime tijd polissen op maat van openbare besturen aan.

Waarom AXA en De Plezantste Gemeente?

Een gemeente waar het plezant vertoeven is, daar wint iedereen bij. Net daarom slaan AXA en Het Nieuwsblad de handen in elkaar. Waar Het Nieuwsblad een jaar lang de plezantheidsgraad in alle Vlaamse gemeenten zal vaststellen, staat AXA voor de gemeenten klaar om ze allemaal stuk voor stuk nog plezanter en veiliger te maken. Door met het juiste advies lokale besturen te ontzorgen, kun je je focussen op wat er echt toe doet: een betere en plezantere buurt!

Meer weten over hoe AXA jouw gemeente ontzorgt? Hier vind je meer informatie.