Na EPC-normen: “Minimaal waterverbruik bij nieuwe woningen of extra taks betalen”

Na EPC-normen: “Minimaal waterverbruik bij nieuwe woningen of extra taks betalen”

Archiefbeeld. Foto: VUM

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte pleit voor strenge minimumnormen op het vlak van duurzaam waterverbruik bij nieuwe woningen of renovaties. “In de mate dat die normen niet worden gehaald, kan een heffing worden opgelegd.”

In een toespraak over waterproblematiek voor de provincieraad waarschuwde De Witte dat als gevolg van de klimaatopwarming de zomers droger en heter zullen worden met vaker extreme weerperiodes zoals felle buien. Winters daarentegen worden natter met hoger risico op overstromingen.

De waterschaarste dreigt in de toekomst alsmaar te vergroten omdat de toegenomen winterneerslag niet meer voldoende dreigt te zijn om de afnemende neerslag in de zomer te compenseren. Volgens de gouverneur kunnen huishoudens zowel wat betreft de beperking van het gebruik van drinkwater als de berging van regenwater een belangrijke rol spelen. Zo is voor de helft van ons huishoudelijk watergebruik geen drinkwater nodig. Toch wordt maar in 10% van de gevallen regenwater gebruikt.

Gouverneur De Witte wil daarom waternormen introduceren bij het vergunningenbeleid voor woningen inzake de opvang van water in regenwaterputten en/of infiltratie en het gebruik van regenwater voor het sanitair, poets- en wasmachines. “De watercoördinator gaat net als bij het EPC of energieprestatiecertificaat na of alles is uitgevoerd op een correcte manier. Hij maakt tot slot een evaluatierapport van hoe duurzaam en waterzuinig het ontwerp van de woning is. In de mate dat de norm niet wordt gehaald kan een heffing worden opgelegd”, aldus De Witte. De taak van de deskundigen op het vlak van EPC dient uitgebreid te worden met de waterproblematiek en ter zake plannen adviseren.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees