Voortaan betalen ook kinderen standgeld op rommelmarkt Druivenfestival

'Ouders reserveerden gratis plekje op naam van hun kind'

Foto: Michel Van Mullem

Hoeilaart - Op de gemeenteraad van februari werd een vernieuwd reglement goedgekeurd voor de standhouders op de rommelmarkt tijdens het jaarlijks Druivenfestival. De belangrijkste aanpassing zijn de tarieven voor een stand op die markt. Immers, alle Hoeilanders, kinderen en volwassenen, betalen voortaan 4 euro per 3 meter. Dat leverde enig -zij het zacht- gemor op. We vroegen aan kersvers schepen van Feestelijkheden, Pieter Muyldermans (PRO Hoeilaart) waarom die regel er kwam.

'Het was vroeger niet helemaal gratis voor kinderen onder de 15 jaar. Voor een standruimte vanaf 9 meter moest er door kinderen 10 euro betaald worden.  De standruimte van 3 en 6 meter waren voor kinderen wel gratis', verklaart Muyldermans eerst. 'Het nieuwe tarief geldt trouwens ook voor volwassenen die vroeger 10 euro voor 3 meter en 20 euro vanaf 6 meter moesten betalen. Het wordt dus een duidelijkere en een meer eenvoudig te gebruiken regel'.

Controleren

'De aanpassing van deze regel werd doorgevoerd omdat er verschillende ouders op naam van hun kind een plaats reserveerden, maar wij konden daar moeilijk op controleren. Ook daagden er sommigen die gratis gereserveerd hadden, niet op. Hierdoor ontstonden er gaten in de markt, wat de beleving van de rommelmarkt niet ten goede kwam. Die open plaatsen zijn ook een doorn in het oog van standhouders die op een minder interessante plek terechtkwamen. Door alle plaatsen betalend te maken hopen we dit tegen te gaan', aldus de schepen nog.

'Er was het idee om een waarborg te vragen, maar dat zou dan weer zorgen voor de nodige administratieve rompslomp. Het is natuurlijk nooit populair om een gratis maatregel in te trekken, maar we kiezen hiermee voor een efficiënter beheer en een behoud van de beleving van de rommelmarkt. Naast de aanpassing van de tarieven werd er ook duidelijker opgenomen wat de regels zijn voor handelaars die zich op het parcours van de rommelmarkt bevinden. Het reglement werd voorafgaand besproken met de Raad voor Lokale Economie en met het festivalcomité'. 

(Noot: De foto's bij deze bijdrage zijn louter illustrerend. De kinderen zijn lukraak en hebben geen verband met de genomen maatregel./mvm)

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio