Onvoldoende concrete aanwijzingen, meldt parket

Klacht over grensoverschrijdend gedrag van Lode Vereeck (Open VLD) geseponeerd: “Een einde aan deze zware periode voor Lode en zijn familie”

Klacht over grensoverschrijdend gedrag van Lode Vereeck (Open VLD) geseponeerd: “Een einde aan deze zware periode voor Lode en zijn familie”

Foto: luc daelemans

Het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Open VLD’er Lode Vereeck werd zonder gevolg afgesloten, zo meldt het parket van Limburg. “Op heden zijn er onvoldoende concrete aanwijzingen van strafbare feiten”, zo luidt het. Luk Delbrouck, de advocaat van Vereeck, reageert opgelucht. “Voor Lode en zijn familie komt een einde aan deze zware periode.” Vereeck zelf wenst voorlopig niet persoonlijk te reageren.

LEES OOK. Alles begon met een opmerking over kauwgom: de vier meldingen die Lode Vereeck in opspraak brachten (+)

Het gerecht van Limburg opende in oktober van vorig jaar een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag van politicus Lode Vereeck (Open VLD). Meerdere (doctoraats)studentes van de Universiteit Hasselt beschuldigen de hoogleraar Economie van ongepast flirterig gedrag. Er was sprake van vier meldingen. ­Vereeck, die op dat moment al maanden ziek thuis zat, srak van een pure beschadigingsoperatie. “Sommigen zijn duidelijk uit op ­revanche.”

Woensdag werd het onderzoek gesloten. “Na een studie van de resultaten van het grondig gevoerde onderzoek, oordeelt het parket van Limburg dat er op heden onvoldoende concrete aanwijzingen zijn van strafbare feiten”, luidt het. “Het dossier werd zonder gevolg afgesloten en ter kennis gebracht van de tuchtrechtelijke overheid.”

“Lode hoopt deze periode nu definitief te kunnen afsluiten”, aldus zijn advocaat. “Voor het overige wenst Lode Vereeck zich nu uitsluitend te richten op zijn herstel en de hervatting van zijn professionele activiteiten.”

“Er is wel veel kwaad geschied. Er was veel negativiteit in de berichtgeving rond de persoon van Lode Vereeck. Een en ander heeft ook impact gehad op professioneel vlak. Het zou daarenboven naïef zijn te veronderstellen dat het tijdstip waarop een en ander gecommuniceerd werd toevallig gekozen zou zijn. Het is zeer duidelijk dat het een en ander wel degelijk bedoeld was om Lode Vereeck te schaden in het kader van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen”, aldus Delbrouck die zich met Vereeck beraadt over de stappen die hij nog verder zal ondernemen.

“Lode Vereeck is altijd van oordeel geweest dat hem geen strafbare gedragingen konden worden verweten. Hij is opgetogen over het feit dat ook het openbare ministerie na een toch bijzonder grondig onderzoek tot dezelfde conclusie komt. Ook de specifieke motivering van het parket voor deze seponeringsbeslissing is voornaam. Het openbare ministerie meent immers dat er onvoldoende bezwaren bestaan om tot een vervolging te komen”, besluit de advocaat.

LEES OOK. Open VLD bekijkt intern gevolgen seponering

Tuchtonderzoek

UHasselt, waar Vereeck hoogleraar economie is, heeft intussen ook al gereageerd en maakte bekend dat er een intern tuchtonderzoek wordt opgestart. “Al in het vooronderzoek dat ik in de loop van 2018 opstartte, na diverse meldingen over ongepaste contacten, kwamen feiten aan het licht die ik tuchtrechtelijk wilde laten onderzoeken”, aldus rector Luc De Schepper. “Deze feiten kunnen namelijk een ernstige inbreuk vormen op de deontologie en de waardigheid van het ambt van professor. In het bijzonder op de professionele relatie die een professor met studenten moet onderhouden.”

“Voor het tuchtonderzoek kon starten hebben we deze feiten eerst overgemaakt aan het parket, om te onderzoeken of deze ook strafrechtelijk vervolgd moesten worden. Het parket heeft nu beslist om niet over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging. De resultaten van het opsporingsonderzoek, die de universiteit inmiddels kon inzien, versterken evenwel de noodzaak om het tuchtrechtelijke dossier zijn verdere verloop te doen kennen. De resultaten van het opsporingsonderzoek van het parket zullen hierbij aan het dossier toegevoegd worden.”

Het dossier zal nu overgemaakt worden aan de interne tuchtcommissie van de UHasselt waarin vertegenwoordigers van iedere faculteit zetelen. Deze commissie zal geheel onafhankelijk een onderzoek starten naar de meldingen. Hierna kunnen zij al dan niet een tuchtsanctie opleggen aan professor Lode Vereeck.

Vlaams volksvertegenwoordiger Lode Vereeck (53) werd in 2014 door de Vlaamse kranten verkozen wordt tot ‘beste parlementslid’. Na vijf jaar bij Lijst Dedecker zette hij zijn politieke loopbaan voort bij Open VLD, waarvoor hij nog altijd actief is als gecoöpteerd senator. Daarnaast werd hij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober vorig jaar als lijsttrekker voor Open VLD in Diepenbeek verkozen en stapte hij met de liberalen in een nieuwe coalitie. Vereeck is ook al bijna twintig jaar hoogleraar Economie en Beleidsmanagement aan de Universiteit Hasselt.

Corrigeer

NIEUWS