Corrigeer
camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

De Kamer roept dinsdag een werkgroep samen. Later komt er misschien een onderzoekscommissie die zich moet buigen over het kindermisbruik bij getuigen van Jehova.  BART DEWAELE

Kamer buigt zich over misbruik bij getuigen van Jehova

De Kamer richt dinsdag een werkgroep op die zich moet buigen over het kindermisbruik bij getuigen van Jehova. Dat gebeurt op vraag van IACSSO, het Informatie- en Adviescentrum inzake de Schadelijke Sektarische Organisaties.

Het sekteobservatorium IACSSO, een onafhankelijk centrum van de overheidsdienst Justitie, publiceerde in december vorig jaar een rapport over kindermisbruik bij getuigen van Jehova. Het deed dat nadat is gebleken dat er bij de vele tientallen klachten over misbruik in Nederland ook sprake was van Belgische slachtoffers. Het rapport drong aan op een Kamercommissie die zich – net zoals bij het misbruik in de Kerk – zou buigen over de problematiek bij getuigen van Jehova.

Door de Marrakechcrisis en de val van de regering verdween dat plan onder de radar. Vandaag wordt er toch werk van gemaakt, alleen wordt het voorlopig geen onderzoekscommissie maar een werkgroep. Die komt dinsdagvoormiddag voor het eerst samen om bij de verschillende leden te polsen naar de intenties en de verdere werking te bespreken. De timing lijkt gek, zo net voor de verkiezingen. De intentie is om nu al wat voorbereidend werk te doen en te bekijken wat de mogelijkheden zijn in de volgende legislatuur. (mvdr)