Boetebeleid van NMBS is ‘onmenselijk hard’: zieke man moet 30.000 euro betalen wegens zwartrijden

Boetebeleid van NMBS is ‘onmenselijk hard’: zieke man moet 30.000 euro betalen wegens zwartrijden

Foto: BELGA

Leuven -

De man in kwestie heeft een verleden van psychische problemen. “Niet helemaal goed beseffend waarmee hij bezig was of wat hem overkwam, is hij in 2016 enkele keren zonder biljet op de trein gestapt en op zwartrijden betrapt”, legt schepen Bieke Verlinden (SP.A) uit. “De brieven die volgden, de aanmaningen, ook dat besefte hij niet goed. Het resultaat? Deurwaarders, incassobureaus. Uiteindelijk bedraagt zijn schuld bij de NMBS vandaag maar liefst 30.374,60 euro.”

Dat bedrag hangt nu als een molensteen rond de nek van de 27-jarige Leuvenaar. “Jef – niet zijn echte naam – doet nochtans moeite om zijn situatie te verbeteren. Hij zit onder andere in collectieve schuldbemiddeling, en dat verloopt goed. Maar schulden aan de overheid, ook aan de NMBS, worden nooit kwijtgescholden, waardoor dit énorme bedrag hem quasi levenslang zal blijven achtervolgen”, zegt Verlinden. Ze beklemtoont ook dat ze al tal van dergelijke dossiers zag passeren.

De Leuvense schepen vraagt daarom met aandrang dat overheidsbedrijven zoals de NMBS, maar ook De Lijn op een veel menselijkere manier hun boetes innen, “zeker wanneer het duidelijk is dat het niet om moedwillige zwartrijders gaat, maar mensen met bijvoorbeeld psychische of andere ernstige sociale problemen.”

Het Netwerk Tegen Armoede juicht de oproep van het Leuvense stadsbestuur toe. “De federale regering had beloofd werk te maken van zulke afspraken, van het aan banden leggen van de schuldenindustrie, waardoor kleine achterstallen snel oplopen tot soms reusachtige bedragen. Helaas is daar tot op heden niets van in huis gekomen”, zegt algemeen coördinator David de Vaal.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vraagt een flexibeler, realistischer beleid van bedrijven als de NMBS. “Vandaag stellen de schuldbemiddelaars van de OCMW’s vast dat de NMBS over de hoogte van openstaande boetes – die inderdaad snel fors oplopen – totaal niet wil discussiëren, zelfs niet wanneer duidelijk is dat de betrokkene nooit in staat zal zijn de boete terug te betalen.”

In een reactie beklemtoont de NMBS dat er voor boetes invorderingsregels gelden die uniform zijn voor alle reizigers. “Maar de spoorwegmaatschappij wil ook niet vervolgen om te vervolgen. Bij problemen vragen we aan de reizigers om contact op te nemen met onze klantendienst, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.”

Corrigeer

NIEUWS