Gerechtelijke wereld voert actie in Brussel: “Ik geloof in de rechtsstaat!”

© MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

In het Brusselse justitiepaleis zijn woensdagmiddag enkele honderden advocaten, magistraten, griffiers, tolken en gerechtsexperten bijeengekomen om de besparingen bij justitie opnieuw aan de kaak te stellen. Het protest maakt deel uit van een groter geheel, in verschillende andere gerechtsgebouwen in het land wordt ook actie gevoerd. In Brussel wordt aan de actievoerders gevraagd een petitie te ondertekenen met een aantal gezamenlijke eisen, onder de slogan “Ik geloof in de rechtsstaat!”

jvh

“Een onafhankelijke en efficiënte justitie is één van de essentiële vereisten voor de democratie en de rechtsstaat, en een onontbeerlijk instrument voor de sociale cohesie en het evenwicht tussen de instellingen”, klinkt het. “Reeds sinds zeer lange tijd bevindt justitie zich in de onmogelijkheid om ten behoeve van de burgers haar fundamentele opdrachten te vervullen. Er is sprake van hoogdringendheid, op 66 dagen van de verkiezingen slaan wij, de actoren van justitie, alarm.”

De actievoerders eisen een justitie die voor iedereen toegankelijk is, wat de opheffing zou inhouden van een aantal financiële, geografische en procedurele hinderpalen, zoals de versoepeling van de voorwaarden voor de toegang tot de juridische bijstand, een lager btw-tarief voor de erelonen en een vereenvoudiging van de procedures.

“In afwachting van een betrouwbaar instrument voor het meten van de werklast, dienen de vastgelegde personeelsbezettingen in acht te worden genomen, voor alle rechtbanken en parketten van het land”, gaan de actievoerders verder, die ook pleiten voor een beheersautonomie voor de rechterlijke macht waarbij diens onafhankelijkheid gewaarborgd wordt, dus zonder toezicht van de uitvoerende macht maar met voldoende middelen die beheerd worden door de gerechtelijke overheden, onder toezicht van het parlement en het Rekenhof.

Tenslotte vragen de actievoerders gerechtsgebouwen in een onberispelijke staat, een performant en geïntegreerd informaticasysteem en een overheidsdienst “die beantwoordt aan de vereisten van de rechtsstaat.”

“Decrepitude justitiepaleis staat symbool voor decrepitude rechterlijke macht”

“De decrepitude van het Brusselse justitiepaleis staat symbool voor de decrepitude van de rechterlijke macht vandaag.” Dat zei Peter Callens, stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) naar aanleiding van de protestactie. “Het is de hoogste tijd dat het evenwicht tussen de drie staatsmachten hersteld wordt, dat recht kan worden gesproken in hedendaagse gebouwen, met de nodige uitrusting en apparatuur.”

Ook zijn Franstalige tegenhanger, de stafhouder van de Franstalige orde van advocaten bij de balie te Brussel, uitte zijn steun aan de protestactie. “Uw woede is legitiem”, zei stafhouder Michel Forges. “Uw actie is alleen in het belang van de rechtszoekenden, die er niet alleen recht op hebben dat er recht wordt gesproken maar ook dat dat gebeurt binnen een redelijke termijn, door rechters die kunnen werken met behoorlijke budgetten en met een perfomant informaticasysteem.”

“Een democratische rechtsstaat heeft een prijs en moet naar waarde geschat worden”, ging Christian Denoyelle, voorzitter van de Hoge Raad voor Justitie (HRJ), verder. “De burger wordt vandaag de dupe van het algemeen tekort aan personeel en middelen bij justitie. Als de burger al in staat is om alle drempels te overwinnen en de stap naar justitie te zetten, wordt hij opgevangen in een omgeving die justitie onwaardig is en wordt hij geconfronteerd met ellenlange wachttijden voor er een oplossing komt voor zijn probleem.”

Ook Brussels procureur-generaal Johan Delmulle pleitte voor “een deftige justitie die naam waardig”. “Zo kan het echt niet langer”, klonk het. “We zijn tevreden dat de minister van Justitie dat ook inziet en vragen dat het volgende parlement voldoende middelen vrijmaakt voor een grondige herfinanciering. Het zou daarbij een sterk signaal zijn moest de volgende minister van Justitie ook vice-premier zijn.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus

Lees meer

Meest Gelezen