7 op 10 jongeren hebben vrienden van andere herkomst, maar als het over liefjes gaat...

© Wim Kempenaers

Vlaamse scholieren kijken vandaag veel minder dan vroeger naar huidskleur of afkomst wanneer het op vrienden aankomt. In 2013 had zo’n 40 procent van de autochtone jongeren in de grote steden een vriend met een migratieachtergrond, terwijl dat in 2018 groeide naar 71 procent. “Een hoopgevend signaal te midden van alle doemdenkerij over de multiculturele samenleving”, zegt sociologe Jessy Siongers (VUB/UGent).

Jens Vancaeneghem

In de grote steden kan je er niet naast kijken: onze samenleving is superdivers. Vooral onder jongeren. In Gent is de helft van buitenlandse herkomst, in Antwerpen 70 procent en in Brussel 80 procent. Naarmate de steden diverser worden, groeien ook de vriendschappelijke contacten tussen de verschillende groepen.

Toenadering zoeken

Dat blijkt toch uit de JOP-monitor, een grootschalig onderzoek waarin liefst 11.000 jongeren zijn bevraagd en dat vandaag wordt voorgesteld door minister van Jeugd Sven Gatz (Open VLD). Voor het luik over diversiteit baseert Jessy Siongers, sociologe aan de VUB en de UGent, zich op de gegevens van bijna 8.439 scholieren uit het secundair onderwijs. In 2013 werd een gelijkaardig onderzoek gevoerd, dus we kunnen vergelijken met vijf jaar eerder.

Blijkt dat 71 procent van de ‘Belgische’ jongeren in de grote steden vandaag vriendschappelijke contacten heeft met jongeren van buitenlandse afkomst. Vijf jaar eerder was dat 40 procent in Gent en 45 procent in Antwerpen. Buiten de grote steden ligt dat cijfer met 48 procent wel een stukje lager, maar dat is ook logisch omdat jongeren van verschillende afkomsten elkaar daar minder ontmoeten. “Dit is heel goed nieuws”, zegt Jessy Siongers. “Wanneer we het hebben over de diverse samenleving, wordt nu altijd op de problemen gewezen. Nu zien we dat jongere generaties echt wel toenadering zoeken tot elkaar en dat er ook vriendschappen ontstaan. Dat is een hoopgevend signaal.”

Witte jeugdbeweging

Is dat simpelweg het gevolg van de groeiende diversiteit? Niet per se. “Tot enkele decennia geleden zagen we heel gesegregeerde scholen, maar vandaag gaan ook jongeren van de tweede en derde generatie makkelijker naar het ASO”, zegt Siongers. “De kloof is nog groot, maar ze komen toch makkelijker met elkaar in contact.”

Een bedenking: wanneer het gaat om het aantal vrienden van een andere afkomst, hebben ‘Belgen’ wel nog een inhaalbeweging te maken. Jongeren met buitenlandse roots hebben immers veel meer vrienden met een andere herkomst. “Er is zeker nog werk aan de winkel”, zegt Siongers. “In hun vrije tijd ontmoeten de verschillende groepen elkaar veel te weinig. De jeugdbewegingen zijn bijvoorbeeld nog heel wit.”

Ook opvallend: in de liefde geven jongeren met voorsprong de voorkeur aan iemand met eenzelfde herkomst. Zo wil 71 procent van de Belgische jongeren wel een relatie met de eigen groep en zakt dat percentage naar 34 procent als het gaat om Nederlanders en een povere 14 procent voor Bulgaren. En dat geldt ook omgekeerd. “Bij de liefde spelen andere gewoonten en culturen een veel grotere rol dan bij vriendschap”, zegt Siongers. “Een verschillende godsdienst kan bijvoorbeeld een grote drempel zijn.”

Hoofdpunten

Video

Keuze van de redactie