CD&V en SP.A trekken van leer, derde oppositiepartij Groen erg enthousiast

Gemeenteraad worstelt zich door bestuursakkoord

Gemeenteraad worstelt zich door bestuursakkoord

Het poltiieke akkoord van Open VLD-N-VA, netjes ingebonden Foto: if

Destelbergen - Vijfentwintig pagina’s telt het, en het duurde zevenenveertig minuten om het voor te lezen: het bestuursakkoord van de Open VLD- N-VA –meerderheid voor 2019-2024. Burgemeester Elsie Sierens (Open VLD) deed het donderdag tijdens de gemeenteraad, weliswaar hier en daar zonder haakjes en voorbeelden. Oppositieraadslid Carolien Ongena (CD&V) probeerde haar bij het begin met "Het is toch niet de bedoeling dat…” op andere gedachten te brengen, maar de burgemeester stelde dat het voorlezen tot de “geplogenheden” van de raad behoorde.

Het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vijf jaar ligt dus voor: netjes onderverdeeld in vijf thema ’s: algemeen belang en ondersteunende diensten, omgeving en ruimte, economie, vrije tijd en beleving, welzijn en leren.  “Het is een politiek akkoord van de meerderheid, en nog geen meerjarenplanning. Die komt er ten vroegste tegen het najaar, misschien pas in december”, pareerde de burgemeester de kritiek van de oppositie. 

CD&V en SP.A vonden elkaar sterk in een stevig betoog van  respectievelijk Carolien Ongena en Eddy Van de Walle. Carolien Ongena (CD&V) : “Correcte, efficiënte en transparante communicatie, een doelstelling die jullie zelf in het bestuursakkoord vermelden, is dit al zeker niet.  We voelen ons lagereschoolkinderen tijdens wat dan wel “begrijpend luisteren” zal heten.  Een debat wordt er niet over gevoerd, en toch trekken jullie er volgende week al mee naar de burger. Luister naar mijn woorden, maar kijk niet naar mijn daden”, besloot ze.

Eddy Van de Walle (SP.A):  “Burgemeester, je zegt zelf “we zitten al halfweg”, tijdens het lezen.  Dit zegt al veel. Deze tekst werft niet, en inspireert niet.  Dit document gewoon voorlezen is ongehoord. In de gemeenteraad, het hart van de lokale democratie, moet je debatten uitlokken.  En hoe zit dat met de participatie van de burger? Zij worden niet om hun mening gevraagd.  Ik lees ook geen keuzes op strategisch niveaus.  Natuurlijk, er zitten goede punten in  waar wij achterstaan. Maar er zijn geen keuzes op strategisch niveau.  De keuzes zijn ook braaf en soms weinig ambitieus.  Wat is jullie visie op de betonstop? Wat met duurzame mobiliteit?  Zijn jullie  de sociale beleidskeuze vergeten?  Kortom, ik lees niet hoe wij “gemeente gaan maken.”

Roger Lybeer  (Groen) was dan weer erg enthousiast. Opvallend, want de partij was de voorbije jaren unisono met SP.A.  “Inhoudelijk een sterk document, ik zou het beter kunnen, maar niet veel. Ik heb het met plezier gelezen. Proficiat!” , klonk het.

SP.A-raadslid Marieke Kindt had vooral moeite met het feit dat het document volgende week meteen naar de burger gaat – tijdens drie infosessies in Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde. “Vragen, voorstellen, suggesties.  Hier is nog niet eens over gedebatteerd, en het resultaat daarvan gaat dus niet eens mee naar de burger. Wij zijn toch democratisch verkozen.  Dit is de wereld op zijn kop.”


Burgemeester Elsie Sierens bleef opvallend rustig onder het spervuur van de overkant: ”Elk zijn mening, dit is een politiek akkoord van de beide coalitiepartners.  Iedereen is vrij om hierover te debatteren, en we hebben respect voor ieders visie.  De burger is één aspect, de gemeenteraad is een ander aspect. Ik zie het probleem niet. De volgende stap is een meerjarenplanning, mét daarna participatietrajecten.”

Benieuwd hoe de burger volgende week de 25 pagina’s politiek akkoord krijgt voorgesteld.  De oppositie waarschuwde wel dat de aanpak in de gemeenteraad op zijn minst slaapverwekkend was. Iedereen van de raadsleden worstelde zich op zijn manier overigens door de 47 minuten "begrijpend luisteren": sommigen door ijverig aantekeningen te maken, met rood en met potlood, anderen door op hun smartphone te tokkelen.  Het gezondste alternatief – wat ons betreft een primeur van de voorbije twaalf jaar in de raadzaal – was dan weer… druiven smullen. Geen blauwe, maar groene. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio