Gemeenteraad in Zulte

Gemeenteraad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - Op dinsdagavond 26 maart 2019 heeft in Zulte een nieuwe gemeenteraad plaats. De vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad start om 19.30 u in het gemeentehuis in Olsene. Daarna volgt de eigenlijke gemeenteraad. Hieronder volgen de agenda’s.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 februari 2019.
 2. Toetreden tot het regionaal sociaal verhuurkantoor (RSVK) Waregem en aanduiden van vertegenwoordigers voor de algemene vergadering en de raad van bestuur.

Gemeenteraad

 1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26 februari 2019.
 2. Vaststellen van het reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening Zulte.
 3. Vaststellen van het reglement van de milieuraad Zulte.
 4. Vaststellen van het reglement van de adviesraad voor lokale economie Zulte.
 5. Vaststellen van het reglement van de adviesraad mobiliteit en verkeersveiligheid Zulte.
 6. Vaststellen van het reglement van het lokaal overleg kinderopvang Zulte.
 7. Vaststellen van het reglement van de jeugdraad Zulte.
 8. Vaststellen van het reglement van de cultuurraad Zulte.
 9. Vaststellen van het reglement van bibliotheekraad Zulte.
 10. Vaststellen van het reglement van de sportraad Zulte.
 11. Vaststellen van het reglement van de seniorenadviesraad Zulte.
 12. Vaststellen van het reglement van de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) Zulte.
 13. Vaststellen van de kostprijs voor het verkrijgen van een exemplaar van de kiezerslijst - federale, Vlaamse en Europese verkiezingen 26 mei 2019.
 14. Gratis grondafstand en overname wegen- en infrastructuurwerken Boonewaterhof.
 15. Definitieve vaststelling van de nieuwe straatnaam – Verlorenlos.
 16. Akte nemen van het budget 2019 kerkfabriek Sint-Petrus Zulte.
 17. Akte nemen van het budget 2019 kerkfabriek Sint-Pieter Olsene.
 18. Akte nemen van de budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint-Michiel, Ghislenus en Cornelius van Machelen.
 19. Akte nemen van het budget 2019 kerkfabriek Sint-Michiel, Ghislenus en Cornelius van Machelen.
 20. Toetreden tot het regionaal sociaal verhuurkantoor (RSVK) Waregem en aanduiden van de vertegenwoordiger voor de algemene vergadering.
 21. Aanduiden van de vertegenwoordiger van de vervoerregioraad.
 22. Aanduiden van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van het Centrum voor basiseducatie leerpunt Gent-Meetjesland-Leieland.
 23. Aanduiden van de vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de intergemeentelijke drugpreventiedienst Deinze - Zulte - Nazareth - De Pinte - Sint-Martens-Latem.

Bijkomende agenda

1. Bijkomend agendapunt aangebracht door raadslid Kathleen Blauwblomme i.v.m. Tournée Pédale: gun je auto eens 3 weken rust. Tournée Pédale is een organisatie van Beweging.net Oost-Vlaanderen, CM, AVS regionale televisie, VDK-bank en de provincie Oost-Vlaanderen. Hun doelstelling is de volgende: laat je auto zoveel mogelijk thuis en neem de fiets of ga te voet. Met als eindresultaat, het bewuster omgaan met duurzame mobiliteit. Tournée Pédale is een actie die loopt van 6 tot en met 26 mei 2019. Het project vloeit voort uit Airbezen 2017 waarbij de luchtkwaliteit in Oost-Vlaanderen in kaart werd gebracht. Inschrijven kan tot 5 mei 2019.

Voorstel tot besluit: Ik zelf fiets dagelijks het traject  van Zulte naar Deinze woon-werkverkeer. Mijn vraag als fervente fietser: kunnen we als gemeente ons daar voor inschrijven en deze actie ondersteunen? Als we daardoor kunnen bijdragen om de luchtkwaliteit in onze gemeente te verbeteren is dit toch wel een heel mooie initiatief!

2. Bijkomend agendapunt aangebracht door raadslid Steven Van Troys i.v.m. het aanpassen van het gemeentelijk reglement omtrent het gebruik van vuurwerk. Op 20 maart 2019 is er in het Vlaams Parlement een voorstel van decreet ingediend, houdende het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. De achterliggende motivatie van dit voorstel tot decreet is het beperken van de negatieve gevolgen van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Negatieve gevolgen in dit voorstel tot decreet zijn beschreven als geluidsoverlast, angst en stressreacties bij dieren, zwerfvuil, woningbranden, lichamelijke verwondingen.

Voorstel tot besluit: Opvolgen van toekomstige Vlaamse regelgeving en onze eigen gemeentelijke reglementering hierop aanpassen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio