Dit is een exclusief artikel voor jou.

Dit exclusieve artikel lezen? Doe het gratis >
Corrigeer
camera closecorrect down facebook gplus Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

“De exploitatie moet een maximale return voor de Zottegemse burgers opleveren”, zegt schepen Leen Goosens.dvp

Schepen van Leefmilieu reageert op vraag van Groen om draagvlak windmolen af te toetsen

“Windmolen mag er alleen komenzonder tegenwind van de bewoners”

Zottegem

-

Schepen van Leefmilieu Leen Goossens beschouwt windenergie als een belangrijke partner in de strijd om de klimaatdoelstellingen te halen. Voor er effectief een windmolen komt op Zottegems grondgebied moet er wel sprake zijn van een voldoende groot draagvlak. Goossens reageert daarmee op een vraag van Groen Zottegem. “De stad kan mede-eigenaar worden, en zo zijn eigen, lokale groene stroom produceren.”

Groen vraagt zich af in welke mate het stadsbestuur zich wil engageren om een draagvlak te creëren. “Met elke week duizenden jonge mensen op straat, en elke maand grootschalige mobilisaties door allerlei organisaties lijkt dat draagvlak er toch te zijn?”, klinkt het bij de oppositiepartij. “De klimaatcrisis is van die aard dat we het not-in-my-backyardsyndroom moeten kunnen overstijgen.”

Schepen van Leefmilieu Leen Goossens (CD&V) antwoordt daarop dat het draagvlak een noodzakelijke voorwaarde is. “In principe kan de ontwikkeling van windenergie op Zottegems grondgebied gesteund worden, maar een voldoende groot draagvlak is een noodzakelijke voorwaarde. Concreet betekent dit dat de aanvraag niet leidt tot hevige protesten bij de Zottegemse burgers en geen grote weerstand opwekt bij de directe omwonenden in het bijzonder.”

Het zal dan ook belangrijk zijn dat de gekozen locatie tot zo min mogelijk overlast leidt voor de buurt. “Met overlast beperken bedoelen we: zo weinig mogelijk visuele hinder, geluidshinder of slagschaduw, maar ook de impact op de natuur, landschap, erfgoed, fauna en flora moet zo beperkt mogelijk zijn. Daarbovenop zijn we van mening dat de exploitatie moet gebeuren met een maximale return voor de Zottegemse burgers waarbij een deel van de opbrengsten moet terugvloeien naar onze inwoners.”

dieter everaert raadslid groen “Met zonne-energie alleen komen we er niet. Wind is in de loop der jaren de goedkoopste energievorm geworden”

Dat kan via de oprichting van een coöperatieve. “Mochten er zich potentiële investeerders aanbieden, zullen we als stadsbestuur ook aandringen dat ze van in het begin de Zottegemse bevolking betrekken bij hun project, de inwoners uitgebreid informeren en in dialoog gaan met de directe omwonenden. We zijn ervan overtuigd dat het doorlopen van een participatief traject in combinatie met de twee gestelde voorwaarden (minimale overlast, maximale return) tot een draagvlak kan leiden.”

Hinder zichtbaar

Volgens Groen-raadslid Dieter Everaert, die al jaren pleit voor een Zottegemse windmolen biedt een windmolen heel wat voordelen. “Om de klimaatdoelstellingen te halen, moet elke mogelijkheid benut worden”, zegt Everaert.

“Met zonne-energie alleen komen we er niet. Wind is in de loop der jaren de goedkoopste energievorm geworden, zelfs zonder subsidies. Bovendien is alle hinder zichtbaar, dit in tegenstelling tot koolcentrales en kernafval. Een burgercoöperatie zoals Ecopower keert maximum zes procent dividend uit aan haar aandeelhouders. Iedereen kan aandeelhouder worden: een aandeel kost slechts 250 euro”, zegt hij.

“De stad kan mede-eigenaar worden, en zo zijn eigen, lokale groene stroom produceren. Naast een klimaatbeleid zou het stadsbestuur zo ook een sociaal beleid voeren, want het levert betaalbare groene energie voor de inwoners. Ook een ander energiebedrijf kan zo’n turbine bouwen, maar dan vloeien de winsten niet terug naar de lokale aandeelhouders.”

Het beste van Enkel voor abonnees