Burgemeester van Bredene is getreuzel van Vlaamse regering beu, en start zelf met statiegeld voor plastic flessen en blikjes

Burgemeester van Bredene is getreuzel van Vlaamse regering beu, en start zelf met statiegeld voor plastic flessen en blikjes

Foto: ss

Bredene -

De kustgemeente Bredene kiest de vlucht vooruit om de berg zwerfvuil te verkleinen. Tegen 1 januari 2020 wil burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A) een systeem van statiegeld invoeren voor plastic flesjes en drankblikjes binnen zijn gemeente. “Ik wil de druk verhogen, want de Vlaamse regering talmt te veel”, zegt hij.

Rondslingerende blikjes en flesjes op stranden en in bossen. De plastic soup in de oceaan die almaar aanzwelt. Zwerfvuil is storend, milieuvervuilend én het kost veel geld om dat allemaal op te ruimen. Precies 164 miljoen euro, zo berekende Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM onlangs nog.

Voor Steve Vandenberghe is het genoeg geweest. De burgemeester van Bredene heeft het vaste voornemen om op 1 januari 2020 een statiegeldsysteem voor plastic flesjes en blikjes in zijn gemeente in te voeren. “Het probleem is bij ons niet groter dan in andere Vlaamse gemeenten, maar aangezien de Vlaamse regering niets onderneemt, moeten we het zélf doen. Studies bewijzen dat je met statiegeld het zwerfafval met 40 procent kan verminderen.”

Vier scenario’s

Milieuorganisatie Recycling Netwerk Benelux tekende op vraag van de kustgemeente vier scenario’s uit. In het meest verregaande komt er een volledig lokaal statiegeldsysteem, terwijl de andere voorstellen inwoners financieel belonen – met circa 5 eurocent – wanneer ze flesjes of blikjes binnen brengen. “We streven voluit naar het meest ambitieuze plan, maar we beseffen ook dat zoiets niet makkelijk is in een gemeente met 17.000 inwoners”, zegt Vandenberghe.

Scenario één zou immers betekenen dat alle handelaars stickertjes kopen bij een gemeentelijk ‘statiegeld-bankkantoor’. Consumenten betalen dan pakweg 0,25 cent extra voor hun plastic flesjes en drankblikjes. Geld dat ze terugkrijgen wanneer ze de lege verpakkingen terugbrengen bij inzamelpunten in supermarkten of elders.

Burgemeester van Bredene is getreuzel van Vlaamse regering beu, en start zelf met statiegeld voor plastic flessen en blikjes
Steve Vandenberghe. Foto: efo

Klinkt goed, maar het systeem roept ook veel vragen op. Zo is onduidelijk wat dan met de ingezamelde flessen en blikjes moet gebeuren, hoe de gemeente dat allemaal zal betalen en hoe ze de handelaars mee op de kar zal krijgen. Het vraagt vooral van die laatste een grote inspanning, terwijl handelsfederatie Comeos het idee eerder al verketterde omdat we nu al kampioenen zijn in recycleren van plastic en blik. “De concrete details willen we de komende maanden verder uitwerken”, zegt Vandenberghe. “We willen nu vooral een draagvlak zoeken door met handelaars en burgers te praten.”

Aan hele kust?

Dat draagvlak is in Vlaanderen in elk geval groot. Zes op tien Vlaamse gemeenten zijn intussen lid van de statiegeldalliantie, die ijvert voor een Vlaams systeem, en 66 procent van de mensen zegt in een enquête van Test-Aankoop voorstander te zijn. Vandenberghe hoopt ook steun te vinden aan de kust. Woensdag komt de directeur van het Recycling Netwerk de zaak bepleiten op het overleg van de kustburgemeesters.

Tot voor kort leek dat overbodig, omdat Vlaanderen zelf werk maakte van een statiegeldsysteem. Na lange discussies binnen de regering kwam een compromis uit de bus: de industrie moet meehelpen om het zwerfvuil te verminderen. Lukt dat onvoldoende tegen 2022, dan moet de sector in 2023 toch een statiegeldsysteem organiseren. “Maar dat is nog veel te lang”, zegt Vandenberghe. “Tijd om de regering wakker te schudden.”

Corrigeer

NIEUWS