OVERZICHT. Zo plezant sporten is het in jouw gemeente

© ram

Het Nieuwsblad gaat dit jaar op zoek naar de Plezantste Gemeente van Vlaanderen. Negen afleveringen lang leggen we de 300 gemeenten op de rooster. Voor aflevering drie gaan we sporten. ‘Mens sana in corpore sano’ of ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’, zo luidt het motto. Onze medewerkers zochten uit wat jouw gemeente op sportief vlak te bieden heeft. We nemen ook de grootste stad uit de regio onder de loep. En we plaatsen een opmerkelijke sportclub of sportfiguur met een straf verhaal in de kijker.

wov, oom

Bekijk hier de score voor jouw gemeente

Zo gingen we te werk

Om de scores voor de gemeenten te bepalen, werkten we met vijf parameters. De tevredenheid over de sportvoorzieningen haalden we uit de Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid. Het gaat om de meest recente gegevens van 31 december 2017. Daarnaast kregen we inzage in wat elke gemeente uitgeeft aan sport via www.jegemeentetelt.be. We berekenden de uitgaven per inwoner. Het gaat om de meest recente cijfers uit de meerjarenbegroting van 2018.

Verder vroegen we onze correspondenten of hun gemeente een overdekt zwembad heeft en hoeveel een zwembeurt kost. De cijfers (maart 2019) over de sportinfrastructuur en het aantal sportclubs kregen we van Sport Vlaanderen. Voor de infrastructuur lijstten we tien sportaccommodaties op en we keken per gemeente welke accommodaties aanwezig zijn. Voor de sportclubs gingen we na hoeveel clubs er zijn per 1.000 inwoners.

Elke gemeente kreeg een score op tien. De tevredenheid telde voor 3 punten mee. De sportinfrastructuur, het sportaanbod en de budgetten voor sport herleidden we tot een score op twee. Met de zwembadtest was maximaal één punt te verdienen. Hoe duurder de zwembeurt, hoe lager de score. Een gemeente zonder zwembad krijgt nul punten.

www.jegemeentetelt.be

Lees alles over jouw
plezantste gemeente

Hoe plezant is het in...