Schepen van Milieu Tine Heyse over lage-emissiezone: “Uiteraard gaan we kritiek krijgen. Daar moeten we door”

Na het circulatieplan start de Stad op 1 januari 2020 met de uitvoering van een ander groot mobiliteitsdossier: de lage-emissiezone (LEZ). Daarmee wil het stadsbestuur de meest vervuilende wagens weren uit het centrum. Schepen van Milieu Tine Heyse (Groen) gaf dinsdagavond tijdens de commissie Milieu tekst en uitleg.

Sander Luyten

De LEZ heeft vooral de bedoeling de hoeveelheid roet in de binnenstad te doen dalen. “Roet is het meest kankerverwekkende deel van de auto-uitstoot”, zegt schepen van Milieu Tine Heyse (Groen). “Eerdere berekeningen tonen aan dat de LEZ het percentage roet kan doen dalen met 23 procent. Elke procent is belangrijk. Met de LEZ zetten we vooral in op schonere auto’s, terwijl het circulatieplan vooral inzit op minder auto’s.”

Gemakshalve verdeelt de Stad voertuigen in drie categorieën: groene, oranje en rode. De eerste categorie mag de stad binnen, de tweede moet betalen en de derde mag de stad niet meer binnen. Welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en hoeveel dat kost, leest u via deze link.

Oldtimers

De afgelopen weken was er heel wat protest van eigenaars van oldtimers. Schepen Heyse zegt dat ze daar “niet onnozel over wil doen”. “Een uitzondering voor die wagens is er niet”, zegt de schepen. “Hoe moet ik dat uitleggen aan iemand met een wagen van 17 jaar oud die niet meer binnen mag? Het is die mensen hun hobby, maar het is ook een dure hobby. Ze kunnen nog in de LEZ door een dagpas (35 euro per stuk, maximaal acht keer per jaar; nvdr) te kopen. Het sop moet de kool waard zijn. De LEZ dient om de luchtkwaliteit beter te maken en als we voor heel veel groepen een uitzondering maken, ondergraaft dat ons doel.”

Wie zijn oude auto wil laten slopen, kan daar in sommige gevallen een slooppremie voor krijgen. Die maatregel is verlengd tot juni 2020. De Stad neemt ook verschillende andere maatregelen. Wie een nummerplaat inlevert, krijgt een subsidie voor openbaar vervoer of voor een elektrische fiets. “Ook de instapkost voor autodelen wordt terugbetaald”, zegt Heyse. De Stad laat weten dat de komende maanden nog andere ondersteunende maatregelen worden uitgewerkt. Het gaat onder meer om fietsabonnementen, autodelen en taxicheques.

Communicatie

Belangrijk wordt om goed te communiceren over de LEZ. Bij de invoer van het circulatieplan kwam er heel veel commentaar op het gebrek aan duidelijkheid. De Stad communiceert als sinds het najaar van 2017 over de LEZ. Met folders, affiches, infosessies en radiospotjes schakelt het stadsbestuur de komende maanden een versnelling hoger en vanaf 23 april is alle informatie terug te vinden via www.lez2020.gent.

Schepen Heyse beseft dat er sowieso kritiek zal komen op het plan. “Ik voel dat nu al aan alle vragen die ik krijg. We gaan daar voor een stuk door moeten. Tegelijk is er ook een groot draagvlak voor dergelijke maatregelen. Heel wat Gentenaars hebben aan schoolpoorten actie gevoerd voor propere lucht. Bovendien krijgen eigenaars van oude wagens een persoonlijke brief in de bus met informatie over wat ze kunnen doen.”

Antwerpen

Het team dat zich bezighoudt met de LEZ heeft de afgelopen maanden ook samengewerkt met de Antwerpse administratie. Daar is de LEZ al langer in voegen en het stadsbestuur voelde zich niet te goed om advies te vragen. “We hebben daar al kunnen zien welke problemen zich eventueel kunnen voordoen en welke lessen daaruit getrokken zijn”, zegt Heyse.

Ook buitenlandse chauffeurs ontsnappen volgens schepen Heyse niet aan de LEZ. “De komende maanden zitten we samen met spelers uit de toeristische sector”, zegt de schepen. “We willen graag een eenvoudig document waarmee bezoekers zich kunnen registreren. Voor buitenlanders gelden dezelfde regels als voor Gentenaars: wie zich niet aan de afspraken houdt, krijgt een boete. Buitenlandse wagens kunnen worden tegengehouden en boetes meteen geïnd.” Schepen Heyse gaf nog mee dat het de taak is van Vlaanderen om afspraken te maken met andere landen voor de uitwisseling van datagegevens.

Effect LEZ

Zal de LEZ wel een groot effect hebben als op de R40 ook oude auto’s gewoon mogen blijven rijden?”De luchtkwaliteit zal specifiek op roet worden gemeten”, zegt schepen Heyse. “Doordat de auto’s schoner worden, zal de LEZ ook een effect hebben buiten de ring, zoals in Ledeberg en Wondelgem. Maar de straten waar de slechte lucht blijft hangen, zogenaamde streetcanyons, bevinden zich vooral in het centrum. Op termijn is het de bedoeling de LEZ uit te breiden naar gebieden buiten het stadscentrum, dat staat ook in het bestuursakkoord.”

Die uitbreiding zal niet eenvoudig worden, beseft ook schepen Heyse. “Die moet gebeuren op een manier die verkeersmatig logisch is. Een mogelijk scenario is dat we op termijn gaan naar het gebied binnen de R4. Maar dat wordt niet simpel. Je moet alles goed kunnen controleren. Ook een uitbreiding naar het havengebied is niet eenvoudig. Dan moeten we samenwerken met verschillende gemeenten en het is niet zeker of die willen meewerken. Dat debat moeten we nog voeren. Laat ons eerst hier in Gent proberen het zo goed als mogelijk te doen.”

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio