Update

Gemeenteraad in Zulte

Gemeenteraad in Zulte

Foto: Eddy Lefevre

Zulte - Op dinsdagavond 23 april 2019 heeft in Zulte een nieuwe gemeenteraad plaats. De vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en de gemeenteraad start om 19.30 u in het gemeentehuis in Olsene. Hieronder volgen de agenda’s.

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

 1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de Raad voor maatschappelijk welzijn van 26 maart 2019.
 2. Digitaliseringspremie voor de dienst voor onthaalouders.
 3. Vaststellen van het kader voor het beroep doen op uitzendarbeid.

Gemeenteraad

 1. Goedkeuren van de notulen en het zittingsverslag van de gemeenteraad van 26 maart 2019.
 2. Goedkeuren van het aangepast reglement voor het toekennen van de eretitel van ereschepen.
 3. Toekennen van de eretitel van ereschepen aan Luc Millecamps.
 4. Toekennen van de eretitel van eregemeenteraadslid aan Herman De Vos.
 5. Toekennen van eretitel van eregemeenteraadslid aan Stijn Van de Wiele.
 6. Goedkeuren van het aangepast reglement voor het toekennen van de eretitel van eregemeenteraadslid.
 7. Aanpassen van het algemeen politiereglement Deinze - Zulte met het oog op de uitbreiding gas-vaststellers tot personeelsleden van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
 8. Goedkeuren van het gebruik van een tijdelijke vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) op sluikstort- en zwerfvuilgevoelige plaatsen op ons grondgebied, vaststellen van het gebruikersreglement en aanstellen gas-vaststeller.
 9. Definitieve aanneming van RUP 13b 'Woonlint Waregemstraat'.  Aangepast dossier na schorsing.
 10. Definitieve aanneming van RUP 16 'Karreweg'.  Aangepast dossier na schorsing.
 11. Gratis grondafstand en overname van de wegen- en infrastructuurwerken in de Fazantstraat.
 12. Gratis grondafstand in het Leliepark 3e afdeling sie b deelnrs. 73t en 73/02 x (gereserveerd perceelnummer 1079 E p0000 en 1079 F p0000).
 13. Leveren en plaatsen van 2 tussenvloeren en vaste trappen (loods). Goedkeuren van de lastvoorwaarden en gunningswijze.
 14. Goedkeuren van het gecoördineerd aanvullend verkeersreglement inzake de Statiestraat.
 15. Vaststellen van het kader voor het beroep doen op uitzendarbeid.

Bijkomende agendapunten

1. Aangevraagd door Marc Devlieger. Vraag naar de stand van zaken omtrent de hoogspanningslijnen. Tijdens de laatste gemeenteraadszitting stelde ik de vraag welke stappen er door de gemeente en/ of zijn afgevaardigde tot op heden ondernomen zijn n.a.v. eerder geformuleerde klacht. Tot op heden ontving ik geen antwoord en stel ik vast dat de werken volop bezig zijn. Graag een toelichting omtrent de stand van zaken i.v.m. het klachtendossier.

2. Aangevraagd door Marc Devlieger. In verscheidene gemeenten is het project “op wielekes” lopende. Het project is gestoeld op het principe van een bibliotheek maar dan met fietsjes voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar. Mits het betalen van een jaarlijkse bijdrage kunnen ouders een te klein geworden fietsje omruilen voor een groter model.

Vraag: is de gemeente bereid om in te gaan op dergelijk project?

3. Aangebracht door raadslid Philippe Van Steenberghe in verband met het verkeer in de Blauwdreef. Vraag aan het college om te onderzoeken om de Blauwdreef (de weg tussen Karreweg en Zaubeekstraat) in te richten als weg voor enkel plaatselijk verkeer behalve fietsers, voetgangers en landbouwverkeer. De Blauwdreef is een smalle rustige weg omgeven door bossen en landerijen met enkel 3 woningen. Nu moeten fietsers en voetgangers vaak uitwijken voor autoverkeer dat er niet thuishoort (sluipverkeer). Mensen die de E17 willen bereiken met de wagen kunnen dit via de Oudenaardestraat, Houtstraat, Zaubeekstraat, Waalstraat en Leenstraat. Nu is deze weg ook een geliefkoosde plek voor sluikstorters. Indien er een positief antwoord zou komen zou dit natuurlijk pas kunnen ingevoerd worden na de afwerking van de  Houtstraat en de Warandestraat.

Vraag om te onderzoeken om de Blauwdreef (weg tussen Karreweg en Zaubeekstraat) in te richten als weg voor enkel plaatselijk verkeer behalve fietsers, voetgangers en landbouwverkeer. 

4. Aangebracht door raadslid Kathleen Blauwblomme in verband met het omvormen van ventwegen tot fietsstraat. Sinds 2012 is het concept ‘Fietsstraat’ opgenomen in de Belgische wegcode. Fietsstraat wordt in de wegcode als volgt gedefinieerd: Een straat die is ingericht als fietsroute waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers maar waar ook motorvoertuigen zijn toegestaan. Motorvoertuigen mogen er geen fietsers inhalen en de max. snelheid is 30 km/uur. In de deelgemeente Zulte, langs de Staatsbaan, binnen de bebouwde kom hebben we 4 kleinere stukjes ventweg die we onder andere voor onze schoolgaande kinderen een groot stuk fietsveiliger kunnen maken als de fiets voorrang krijgt op de auto’s.

Vraag: Kunnen we de 4 stukjes ventweg langs de Staatsbaan, binnen de bebouwde kom in de deelgemeente Zulte, omvormen van ventweg naar fietsstaat?

5. Aangebracht door raadslid Hendrik De Waele in verband met Zulte als pleegzorggemeente. In Vlaanderen zijn er momenteel 4.000 pleeggezinnen.  Zij vangen ongeveer 5.300 kwetsbare kinderen en volwassenen op. Jammer genoeg is het aanbod onvoldoende voor de toenemende vraag. Daarom wil ik vragen dat Zulte zich engageert om pleegzorggemeente te worden. Zulte kan samen met Pleegzorg Vlaanderen een duurzame samenwerking opzetten om de stap naar pleegzorg laagdrempeliger te maken.

Vraag: Samenwerken met Pleegzorg Vlaanderen opstarten.

 

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio