Gemeenten trekken aan alarmbel over pensioenfactuur

Gemeenten trekken aan alarmbel over pensioenfactuur

Federaal minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine Foto: Guy Puttemans

De lokale besturen trekken aan de alarmbel over de facturen die ze moeten betalen voor statutaire medewerkers op rust. Die bedraagt vandaag al 2,5 miljard euro en tegen 2024 komt daar nog eens 800 miljoen bovenop, een stijging met 33 procent. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) roept de regeringen dan ook op om naar aanleiding van de verkiezingen van 26 mei samen te zoeken naar een oplossing ten gronde, en vraagt met onmiddellijke ingang een “betonblok” op de verdere stijging van de pensioenfactuur.

De stijging heeft volgens de VVSG twee oorzaken: steeds meer mensen gaan met pensioen en gepensioneerden leven langer en genieten dus ook langer een pensioen. Deze toename wordt helemaal gedragen door de relatief beperkte budgettaire ruimte van de lokale besturen en wordt daardoor onhoudbaar. In 2017 slorpten de pensioenen 11,5 procent van het totale gemeentelijke werkingsbudget op. Hierdoor komen andere uitgaven onder drukt.

VVSG-voorzitter Wim Dries benadrukt dat de gemeenten als enige overheid in Vlaanderen zelf de pensioenen van hun statutairen betalen. “Op een brutoloon van 2.500 euro betaalt de gemeente 34 procent werkgeversbijdrage. De privé betaalt 8,86 procent en op Vlaams niveau gaat het om een forfait van rond de 1,17 procent”, illustreert hij.

De VVSG vraagt aan de regeringen om naar oplossingen te zoeken. Zelf ziet ze drie opties: de lokale besturen betalen in de toekomst hetzelfde aandeel in de pensioenen dat de gemeenschappen en gewesten voor hun gewezen statutaire medewerkers betalen, de lokale besturen betalen het bijdragepercentage dat private werkgevers betalen voor de werknemerspensioenen of er wordt voortaan gekozen voor eenzelfde werkgeversbijdrage voor pensioenen voor alle statutairen van alle Belgische overheidsniveaus.

De derde optie lijkt de meest billijke, al vraagt die een wijziging van de Bijzondere Financieringswet en een discussie over de statutaire tewerkstelling an sich. “Geen sinecure, maar we willen dit uitspitten; het dossier is cruciaal voor de toekomst van onze steden en gemeenten”, aldus Dries.

Corrigeer

IN HET NIEUWS

Verkiezingen in jouw gemeente:

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees