Dossier wel grondig doorgesproken in Commissie Algemeen Beleid

Uitbreiding RACSO zo goed als zeker aan huidige Bergenmeerssite

Uitbreiding RACSO zo goed als zeker aan huidige Bergenmeerssite

De huidige buitenterreinen van RACSO op de Bergenmeerssite Foto: if

Destelbergen - De uitbreiding van tennisclub RACSO komt zo goed als zeker op een stuk grond dat de gemeente in erfpacht geeft naast de huidige terreinen in de Bergenmeers. Een voorstel van oppositiepartij SP.A om tenminste andere locaties te overwegen, werd op de gemeenteraad van tafel geveegd. “Een constructief voorstel, in het belang van de buurtbewoners, kan blijkbaar het niveau van de partijpolitiek niet overstijgen”, aldus een ontgoocheld raadslid Eddy Van De Walle.

Nog maar een uitbreiding van de huidige sportlocatie vlakbij het Damvalleimeer, met een nog sterkere verkeersstroom lijkt ondanks bezwaarschriften van de buurt niet te vermijden. Dat is de conclusie van de discussie in de gemeenteraad van donderdag.  SP.A kreeg van alle partijen – opvallend ook van Groen – een 'njet' op vier vragen om de uitbreiding van RACSO een andere richting uit te sturen.

“SP.A heeft niets tegen RACSO maar betreurt wel dat bijvoorbeeld een andere locatie – de terreinen in de Nederbroekstraat – zelfs niet onderzocht wordt. Het zou de verkeersstromen inperken en ook RACSO een gezicht geven in Heusden”, aldus de oppositiepartij.  De andere partijen waren ook niet bereid om na te denken over andere invullingen voor het bewuste perceel dat in erfpacht zal gegeven worden,  bijvoorbeeld als meersland voor natuurcompensatie. Of om er andere sportgroeperingen kansen te geven. 

Volgens de oppositiepartij die hamert op inspraak en participatie is de beslissing zeker geen voorbeeld van goed beleid.  “De buurt heeft onvoldoende inspraak gekregen. Door een andere denkpiste te bewandelen zou de meerderheid vooral een politiek engagement tonen”, zegt Van De Walle. “We hebben het vooral moeilijk met de manier waarop de meerderheid met de uitbreidingsaanvraag omgaat”, klinkt het nog. 

Na een lange discussie werd er uiteindelijk wel gestemd – over de vier afzonderlijke punten - van de motie van SP.A, maar zonder resultaat. “Een gevolg van de motie is wel dat alle fracties zich, op voorstel van Groen-raadslid Roger Lybeer, akkoord verklaren om het dossier grondig door te spreken in de Commissie Algemeen Beleid. “Maar harde garanties dat men op een meer doordachte manier met het uitbreidingsdossier wil omgaan, komen er voorlopig dus niet,” zegt Eddy Van de Walle. “Men legt de vraag van onze fractie gewoon naast zich neer. Meerderheid tegen oppositie. Zonder echte tegenargumenten. En zonder een echt debat. Betreurenswaardig, zowel voor de buurtbewoners, als voor de natuur rondom het Damvalleimeer", besluit hij. 

Schepen voor beleidsvisies en RUP's Renaat De Sutter (N-VA) over de zaak : “Er is nog geen RUP, wel een startnota met bepaalde premissen. We kunnen de opmerkingen meenemen in het traject, samen met de burgersuggesties die gemaakt zijn. Er is een infomoment geweest,  met een studie van de fase waarin het dossier zich bevindt. Nu een motie gaan voorleggen is voorbarig, er worden nog adviezen ingewonnen nu.  Wat jullie nu voorstellen zou tot ‘overkill’ leiden.”

Een visie waarin alle partijen behalve SP.A mee instemden, waardoor de motie een ‘njet’ kreeg over de hele lijn. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio