Bewogen eerste zitting in matchfixing-dossier: advocaten boos, bondsprocureur laat meteen zijn tanden zien

Bewogen eerste zitting in matchfixing-dossier: advocaten boos, bondsprocureur laat meteen zijn tanden zien

Foto: Olivier Matthys

Er komen zes zittingen aan in het kader van het matchfixing-dossier tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren, die allemaal zullen plaatsvinden tussen zaterdag 18 en dinsdag 28 mei. Dat heeft de Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond dinsdag bekendgemaakt. De spoedprocedure is van kracht om alles afgehandeld te krijgen tegen de start van het nieuwe voetbalseizoen, maar de advocaten van de verdediging maakten zich boos om die krappe timing.

LEES OOK. HERBELEEF de eerste zitting in Operatie Propere Handen: advocaten maken zich boos om termijnen, bondsprocureur dient hen kordaat van antwoord

“Wat is het belangrijkste? De start van de voetbalcompetitie of de rechten van de verdediging?” Dat was zowat de voornaamste opwerping van het tiental topadvocaten dat dinsdagochtend zijn opwachting maakte bij de Belgische voetbalbond. Zij nemen het niet dat de termijnen om zich voor te bereiden op de zaak zo kort zijn en zeiden niet te begrijpen waarom een spoedprocedure op zijn plaats is.

Bewogen eerste zitting in matchfixing-dossier: advocaten boos, bondsprocureur laat meteen zijn tanden zien
Foto: Olivier Matthys

Bondsprocureur Kris Wagner diende hen stevig aan van antwoord. “Ik zie geen probleem met de termijnen. Het gaat hier om een gemiddeld complexe zaak. Het enige bovengemiddelde hier in die zaak is het aantal advocaten”, sneerde de man van de bond naar de aanwezige topjuristen. Om daar fijntjes aan toe te voegen. “Meester Everaert (raadsman van KV Mechelen en tevens partner bij advocatenkantoor Allen & Overy, nvdr) heeft 100 collega’s in zijn kantoor. Het werk kan dus wel verdeeld worden.”

De belangen van het dossier zijn groot. Zo vroeg het bondsparket om KV Mechelen en Waasland-Beveren, die normaal gezien in de hoogste klasse zouden uitkomen, één reeks lager te laten spelen én het seizoen met minpunten te laten beginnen. Daar zouden concurrenten Lokeren en Beerschot Wilrijk van kunnen profiteren om de vrijgekomen plaatsjes in 1A in te nemen.

Daarnaast hangen er enkele (ex-)bestuurslui, één profvoetballer en spelersmakelaars ook zware individuele schorsingen boven het hoofd - sommigen wel tot tien jaar.

KV Mechelen vraagt aanvullend onderzoek: “Huidig dossier is onvolledig”

KV Mechelen lijkt niet terug te deinzen voor een procedureslag. De advocaten pleitten meteen om de zaak op te schorten. De geplaagde Mechelse club vraagt ook om een aanvullend onderzoek.

“De club KV Mechelen is nochtans niet gehoord als getuige door de onderzoekscoördinator in dit tuchtdossier. En ook in het strafdossier van het federaal parket is de club niet in verdenking gesteld. Toch riskeren we hier de zwaarste sancties”, aldus advocaat Joost Everaert. Vier andere individuen, Olivier Somers, Johan Timmermans, Stefaan Vanroy en Thierry Steemans, werden wel vervolgd. “Zij vormen vier van de elf bestuursleden, niet vier van de acht zoals het Bondsparket verkeerd concludeert. Maar is daarmee de aansprakelijkheid van de club KV Mechelen aangetoond?”

De opmerking van Everaert lijkt op een eerste aanzet om KV Mechelen buiten schot te laten. “Ik wil een onderscheid tussen individuen en de club. Het is beter dat we dat nu rechtzetten dan tijdens de procedure”, aldus de advocaat, die ook bijkomend onderzoek en de opschorting van de zaak eiste.

KV Mechelen vroeg maandag inzage in het strafdossier van de Tongerse onderzoeksrechter. “Negentig procent van dit tuchtdossier is op basis van elementen van het federaal parket. Laat ons op zijn minst wachten tot alle aanwezigen hier inzage hebben gekregen in het strafdossier, zodat iedereen zich degelijk kan voorbereiden”, aldus nog Everaert.

In hoofdorde pleitte hij ervoor om het dossier bij de Geschillencommissie Hoger Beroep op te schorten. “Minstens tot het einde van het strafproces. De 157 pagina’s waarop het Bondsparket zijn vervolging baseert, is een samenvatting van een afgeleide van enkele stukken uit een volledig dossier. Er zijn minstens zes filters op toegepast, zonder dat de betrokken partijen het volledige plaatje kennen. Dat strookt niet met de rechten van de verdediging.”

De advocaat van spelersmakelaar Thomas Troch, die nog niet officieel op de hoogte zou zijn gebracht van de vervolging, trad Everaert bij. “Moet er dit seizoen een uitspraak zijn? Is het niet beter om elke partij een maand de tijd te geven om zich voor te bereiden. Deze commissie zal zich vastrijden. Als dit partiële dossier tot vervolging moet leiden, zijn we juridisch aan het dwalen.”

Bondsprocureur Kris Wagner laat meteen zijn tanden zien

Na een uur waarin de advocaten van de twintig betrokken partijen hun grieven uitten met betrekking tot de rechten van verdediging, nam Kris Wagner het woord. De bondsprocureur Kris Wagner moest meteen zijn tanden laten zien. “If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen”, waarschuwde hij een legertje topadvocaten.

“De complexiteit van deze zaak is gemiddeld. Laten we de zaken in perspectief zien. Het enige bovengemiddelde aan deze zaak is het aantal partijen en advocaten”, opende Wagner, die geen probleem zag in de scherpe conclusietermijn die opgesteld werd door de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Behalve voor de twee clubs moet een schriftelijk repliek van 10 pagina’s wel volstaan.”

Terwijl enkele van de advocaten al begonnen te steigeren, wuifde Wagner het tijdsgebrek waarover de partijen klaagden weg. “Het is eigen aan een spoedprocedure dat het spoedig moet gaan. Wie moeite heeft met het tempo moet iets anders gaan doen. If you can’t stand the heat, stay out of the kitchen.”

Op de klaagzang van meester Joost Everaert, advocaat van KV Mechelen, dat er te weinig tijd zou zijn om schriftelijke replieken klaar te hebben voor 16 mei, reageerde Wagner scherp. “U bent sinds vorige week op de hoogte van wat er KV Mechelen boven het hoofd hangt. Als u ervoor kiest om de hele week te slapen, is dat uw keuze. Maar meester Everaert heeft een honderdtal advocaten achter zich die beschikken over de mogelijkheid om heel snel te werken.”

Wagner schopte meteen enkele heetgeblakerde advocaten tegen de schenen. “Wij hoeven deze belediging van de procureur niet te pikken”, fulmineerde Hugo Vandenberghe, die makelaar Walter Mortelmans vertegenwoordigde. “Hoe langer deze inleidende zitting duurt, hoe meer seconden wegtikken die jullie zouden kunnen gebruiken om aan jullie dossier te werken. Dus het is in jullie belang om dit niet onnodig te rekken”, pareerde Wagner.

De timing van de zes zittingen:

- Op 18 mei komen de makelaars en tussenkomende partijen, zoals de supporters van KV Mechelen, aan bod.

- Op 20 mei wordt het luik-KV Mechelen behandeld.

- Op 21 mei wordt het luik-Waasland-Beveren behandeld.

- Op 25 mei mag bondsprocureur Kris Wagner zijn zegje doen over de zaak.

- Op 27 en 28 mei mogen de verdediging en de tussenkomende partijen hun pleidooi houden.

LEES OOK. Operatie Propere Handen: voetbalbond eist degradatie voor Waasland-Beveren en geen promotie voor KV Mechelen

LEES OOK. Deze dertien personen moeten zich naast KV Mechelen en Waasland-Beveren verantwoorden in Operatie Propere Handen (en wat riskeren ze?)

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 3.000 reeksen in 28 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.