Marc De Bel opent schoolbibliotheek tijdens open deur

FOTO. VTI Deinze beschikt nu over hoogtechnologische CNC-studio

VTI Deinze heeft dinsdagavond een belangrijke stap voorwaarts gezet ter gelegenheid van de officiële opening van de gloednieuwe hoogtechnologische CNC-studio. CNC staat voor ‘computer numerical control’. Elke afdeling van de school heeft in de loop van het schooljaar zijn steentje bijgedragen tot de totale renovatie van wat ooit een stockagekelder was tot een hypermoderne klas. Deze prachtige ruimte is uitgerust met programmeerposten inclusief didactische CNC-machines. Deze realisatie werd o.a. mogelijk dankzij een cheque van 30.000 dollar van ON Semiconductor Belgium uit Oudenaarde. In aanwezigheid van de raad van bestuur van de school, de burgemeester en schepenen van stad Deinze, de heer Marc Dierickx, General Manager van ON Semiconductor Belgium, een delegatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en van tal van sympathisanten werd het lokaal plechtig in gebruik genomen.

Op dinsdagavond 30 april opende VTI Deinze in de afdeling mechanica een gloednieuwe en hoogtechnologische CNC-studio die de mogelijkheid biedt verschillende sturingen te programmeren op een en dezelfde simulatiepost. De digitalisering van productieprocessen zijn al langer een feit, zowel in de industrie als op school. STEM, Science, Technology, Engineering en Mathematics, kan immers niet meer weggedacht worden in het onderwijs.

98 jaar VTI

De missie van de school die  98 jaar geleden werd opgericht door de lokale industrie van Deinze is vandaag nog grotendeels dezelfde: de zorg voor goed opgeleide technici, die over voldoende skills beschikken opdat hun start in de bedrijven zo optimaal mogelijk kan verlopen. 

Directeur Sam Heyerick: ‘VTI Deinze wil een voortrekkersrol blijven spelen op het vlak van STEM.  Na de uitrol van de modernisering die van start gaat volgend schooljaar zal de school zich dan ook volledig profileren als STEM-domeinschool.  Hierbij is het van het allergrootste belang dat de toepassing in de praktijk  meegenomen wordt in het leerproces.  In de  eerste graad wordt reeds volop gewerkt met LEGO-mindstorms en zijn de 3D-printer en laser niet meer weg te denken bij de realisaties van diverse werkstukken.  Het proces van ontwerp van prototype tot productie, waarbij de uitvoering met moderne digitale ondersteuningsmiddelen gebeurt, moet een automatisme worden in de gedachtegang van de leerling.  In dit leerproces wil de school echter ook oog blijven hebben voor een aantal basisvaardigheden die onontbeerlijk zijn in de technische wereld van vandaag.’

PR Wim Verstraete: ‘ De nieuwe CNC-studio zal in de opleiding een belangrijke rol spelen, niet alleen omwille van zijn brede inzetbaarheid maar ook omwille van zijn ligging.  De school heeft gekozen om deze studio zo goed als mogelijk te integreren in de huidige praktijkzaal.  Dit zal het bewustmakingsproces dat industriële realisaties door middel van moderne technologie met hightech apparatuur hip en leuk is, alleen maar versterken.’

De droom van de directeur

Technisch adviseur Hans Dobbelaere:  ‘De directeur droomde ervan ‘een leeromgeving te creëren om een deel van ons  STEM-onderricht theoretisch en praktisch toepasbaar te maken voor alle leerlingen die een mechanica-gerelateerde richting volgen van Industriële wetenschappen, elektromechanica, mechanische vormgevingstechnieken tot werktuigmachines.’

Die droom kreeg vorm en werd mogelijk gemaakt dankzij de gigantische voorzet van 30 000 dollar van ON Semiconductor Belgium. De werkzaamheden gingen van start begin dit schooljaar en dankzij de hulp van meer dan 80 leerlingen en vele leerkrachten van de afdelingen mechanica, elektriciteit, hout en bouw werd de deadline van het open dag weekend op 4 en 5 mei gehaald.

Marc De Bel opent schoolbibliotheek op open dag

Twee jaar werd er gewerkt aan het uitbouwen van de schoolbibliotheek, met de bedoeling de leerlingen nog meer aan te moedigen of het plezier aan te wakkeren om te lezen, maar ook om hen een leuke en rustige middagactiviteit aan te bieden. Begin dit schooljaar ging de bibliotheek open voor leerlingen en leerkrachten, zowel tijdens de lessen als tijdens de middagpauze. Leerlingen van de houtafdeling zijn nog volop bezig met het maken van het zitmeubilair. Tegen het einde van het schooljaar zal dit voltooid zijn maar op de open dag wordt al een tip van de sluier gelicht. Zondagmorgen 5 mei komt jeugdauteur Marc De Bel de nieuwe bib persoonlijk openen.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio