Ruzie in Belgisch volleyballand: Liga daagt federatie voor bondsparket

Ruzie in Belgisch volleyballand: Liga daagt federatie voor bondsparket

Foto: Dick Demey

De gewapende vrede tussen federatie en Liga heeft het net geen jaar stand gehouden. Van het zogenaamde convenant van 11 mei 2018, afgedwongen na tussenkomst van Vlaams Minister van Sport Muyters, schiet niets meer over.

“Beide partijen engageren zich om twistpunten binnen de kortste termijn in der minne te regelen”, stond daarin te lezen. Donderdag buigt het bondsparket zich over een dubbele klacht van de Liga, die de federatie ervan beschuldigt een CAO van tafel te vegen. Daarin worden clubs uit de hoogste afdeling onder meer verplicht om vier semiprofs onder contract te hebben. Een bepaling die eind maart door de Raad van Bestuur van Volley Belgium aan de kant werd geschoven “om de clubs ademruimte te geven”.

“Daarmee bevordert de federatie dubieuze betalingen”, aldus Liga-voorzitter Philippe Boone, die naar eigen zeggen bewust “op de man speelt”, omdat “de volleybalbond nog nooit een voorzitter had die zich zo vijandig heeft opgesteld tegenover de Liga”.

Vandaar ook een klacht tegen Volley Belgium-voorzitter Guy Juwet en diens collega Jean-Paul De Buysscher van Volley Vlaanderen, die aansprakelijk worden gesteld voor de fondsen die de Liga zou derven door tegenwerking. De Liga eist bovendien het ontslag van Juwet en een onafhankelijke doorlichting van de werking van Volley Belgium.

Vindt de Liga geen gehoor bij het bondsparket dan is ze van plan verhaal te halen bij een burgerlijke rechtbank.

Corrigeer

Het Nieuwsblad biedt meer dan 3.000 reeksen in 28 sporten aan. Zoek hierboven de uitslagen van uw favoriete club of surf naar onze uitslagenpagina.

Uitslagen & standen