Het nieuwe wapen van politie tijdens interventies: de app die in één klik alles over je vertelt

Het nieuwe wapen van politie tijdens interventies: de app die in één klik alles over je vertelt

Politiemensen op het terrein krijgen binnenkort een app die alle nodige info bij een interventie op hun smartphone toont. Eindeloos rondbellen en wachten op gegevens van databanken via een centrale is straks dus verleden tijd. Want met één klik weten de agenten alle belangrijke details over jou, je buren en zelfs je hele omgeving.

Snel over alle informatie beschikken om een interventie op het terrein veilig en doeltreffend tot een goed einde te brengen. Dat is de bedoeling achter dit project dat ontstaan is binnen de politiezone Antwerpen. Het resultaat is de app Focus@GPI, die vanaf vandaag bij tien politiezones verspreid over het hele land officieel in werking treedt.

Hoe de app werkt? Laten we het voorbeeld nemen van een oproep voor een burenruzie die uit de hand dreigt te lopen. De politiepatrouille krijgt niet alleen het adres doorgespeeld waar de feiten zich afspelen. Het adres is op de smartphone ook op een kaart te zien, waardoor de agenten ook meteen de omgeving te zien krijgen. Zo zijn ze meteen op de hoogte van allerlei zaken die nuttig kunnen zijn, zoals in welke wijk de feiten zich situeren, wat daarrond ligt (bossen, kanaal, wegennet ...). Daarnaast kunnen de agenten ook de databanken met politiegegevens bekijken. Ze vernemen zo of de betrokken personen, indien hun identiteit al gekend is, een strafverleden hebben en, zo ja, voor welke feiten. Zij kunnen ook te weten komen wie in de buurt bijvoorbeeld over een vuurwapen beschikt. En mocht de politietussenkomst langer duren dan verwacht, komt er versterking of worden de ploegen afgewisseld. Dan krijgt iedereen een volledige briefing doorgestraald.

Privacy

Aangezien de inlichtingen die via de nieuwe app onder politiediensten zullen circuleren uiterst vertrouwelijk zijn, is uiteraard heel wat aandacht besteed aan de beveiliging van de toegang ertoe. Zo is er bijvoorbeeld gekozen voor een dubbele versleuteling van de toegang. Al kan er met vingerafdrukherkenning ook wel een short cut gemaakt worden als er heel snel moet worden opgetreden.

Het project heeft vaste vorm gekregen binnen de politiezone Antwerpen, die de app ontwikkeld heeft. De federale politie zorgt voor de bredere ondersteuning en verspreiding binnen alle eenheden van de geïntegreerde (lokale en federale) politie. In eerste instantie zullen tien politiekorpsen de nieuwe tool uittesten. In Vlaanderen gaat het onder meer om de politiezones Antwerpen, Westkust en de wegpolitie Antwerpen. Daarna volgt een evaluatie alvorens het systeem veralgemeend wordt. Maar nu al kan het project op heel wat bijval rekenen. Meer dan 80 politiezones hebben zich al gemeld om het te mogen overnemen.

Corrigeer

NIEUWS