Enkel socialistische ACOD stemt samen met directie voor

Sociaal akkoord bij Skeyes… zonder christelijke en liberale vakbond

Sociaal akkoord bij Skeyes… zonder christelijke en liberale vakbond

Foto: ISOPIX

Het paritair comité bij Skeyes heeft vrijdagvoormiddag met een twee derden meerderheid het akkoord goedgekeurd dat een einde moet maken aan de miserie bij de luchtverkeersleiding. Maar of dat ook zal lukken, is zeer de vraag, want enkel de socialistische vakbond ACOD stemde mee met de directie.

Na een maandenlang conflict, waarbij het Belgische luchtruim om de haverklap dicht moest, is er dan toch een sociaal akkoord bij Skeyes. Dat meldt de directie. “Het akkoord omvat onder meer de regeling van de werkzaamheden en de nachtdiensten binnen CANAC (Approach en Area Control Center) en op de torens”, zegt Skeyes-woordvoerder Dominique Dehaene. “Het komt enerzijds tegemoet aan de verzuchtingen die binnen die units leefden inzake organisatie van de werkzaamheden en zorgt er anderzijds voor dat mechanismen worden ingesteld om de continuïteit van de dienstverlening te verzekeren.“

“Snel optimale dienstverlening garanderen”

Op wat punten en komma’s na bevat het akkoord de maatregelen die eerder al waren uitgelekt. Zo krijgen luchtverkeersleiders die een minimum aantal nachten per jaar presteren, een arbeidsduurverkorting van 35 naar 32 uren in CANAC en op de toren in Steenokkerzeel en naar 30 uren in Luik (waar dubbel zoveel nachten gepresteerd worden). De nachtdiensten worden ook ingekort van 10 uur naar 8 uur en de premie voor nachtdiensten wordt aangepast. Er wordt ook een regeling van stand-by van kracht voor de nachtdiensten, wat tot nog toe niet het geval was. En tot slot komt er ook een systeem van tijdsregistratie, wat de werklast moet helpen objectiveren.

LEES OOK. Sociaal conflict bij luchtverkeersleiders Skeyes: alle ogen gericht op één man, die de sleutel tot een oplossing in handen heeft

“De directie zal dit akkoord onverkort en zo snel mogelijk uitvoeren in het belang van het bedrijf en alle betrokken werknemers”, klinkt het nog. Skeyes is zich naar eigen zeggen “ten volle bewust van de moeilijkheden die veroorzaakt zijn, met impact op luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, passagiers en andere stakeholders. De directie engageert er zich samen met alle medewerkers toe om opnieuw de optimale dienstverlening te leveren zoals dat in het verleden altijd het geval is geweest.”

Of daarmee een einde komt aan de sociale onrust bij de luchtverkeersleiders is echter hoogst onzeker. Want enkel de socialistische vakbond ACOD, die twee vertegenwoordigers heeft in het 12 leden tellende paritair comité, stemde mee met de directie (die met zes leden vertegenwoordigd is). De christelijke vakbond ACV-Transcom, de grootste (met drie vertegenwoordigers) en de kleinere liberale VSOA (één vertegenwoordiger), verwierpen het akkoord.

“Ten koste van personeel en veiligheid”

Sociaal akkoord bij Skeyes… zonder christelijke en liberale vakbond
Foto: Photo News

In een eerste reactie zegt Kurt Callaerts, algemeen sectorverantwoordelijke bij ACV-Transcom, dat het “wantrouwen en het gebrek aan transparantie diepe wonden heeft geslagen”. Volgens de vakbondsman bulkt het akkoord van de “onduidelijkheden”, biedt het geen afdoende antwoord op de “totale malaise en de onrespectvolle behandeling van het personeel” en is de directie “totaal niet tegemoetgekomen aan de eisen gesteld in de stakingsaanzegging van 8 februari”. Bovendien weigert ze “halsstarrig toe te geven dat er een structureel personeelsgebrek is.”

Of dat ook betekent dat er nieuwe stakingsacties komen, is vooralsnog onduidelijk. “We gaan ervan uit dat iedereen het bereikte akkoord respecteert”, zegt woordvoerder Dominique Dehaene. Maar bij het ACV zijn ze daar veel minder zeker van: “We zijn ons ten volle bewust van mogelijke effecten en gevolgen van acties bij Skeyes”, sluit Callaerts niets uit. Hij vreest dat “Skeyes niet beseft in welke situatie men zit. Enkel in een bedrijf waar het personeel zich goed voelt en waar een goede sfeer heerst, loopt alles vlot en worden inspanningen gedaan door iedereen om alles op te lossen.”

ACV-Transcom roept haar leden wel op om “de kalmte te bewaren en het syndicaal comité toe te laten volgende week de situatie te evalueren. We vrezen echter dat de gevolgen effect zullen hebben op de psychosociale belasting van de medewerkers, die al onder zware druk stonden.” De vakbond vreest dat “sommigen op termijn het bedrijf zullen verlaten, aangezien er in heel Europa verkeersleiders en technici gezocht worden”, wat het zo al nijpende personeelstekort – dé aanleiding van de hele sociale onrust – alleen maar zal verergeren.

Corrigeer

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees