Belasting op vliegtuigtickets kan 142 miljoen per jaar opbrengen

Belasting op vliegtuigtickets kan 142 miljoen per jaar opbrengen

Foto: DBA

Als België net zoals Duitsland een belasting op vliegtuigtickets invoert, kan dat jaarlijks 142 miljoen in het laatje brengen, maar zal in ons land 4 procent van de jobs in de luchtvaartsector verloren gaan. Het jobverlies zou in andere sectoren wel gecompenseerd worden. En mocht ook in België verkochte kerosine voor luchtvaart belast worden, dan zou dat de luchtvaartemisies in ons land met 17 procent doen verminderen en 500 miljoen euro opbrengen. Dat blijkt uit een gelekte studie van de Europese Commissie die belangenorganisatie Transport & Evironment kon inkijken.

In de Europese Unie zijn er maar zeven landen die vliegtuigtickets belasten, blijkt uit het rapport. België is daar niet bij. Enkel op de weinige binnenlandse vluchten heft ons land een btw-tarief van 6 procent.

Mocht België het voorbeeld van Duitsland volgen, dan zouden de prijzen van de vliegtuigtickets gemiddeld met 4 procent stijgen. Verder berekende de Commissie dat de CO2-uitstoot van de luchtvaart met 4 procent zou dalen, omdat er 4 procent minder passagiers zijn, wat goed is voor het klimaat. Daarnaast zou de belasting jaarlijks 142 miljoen opbrengen.

Banenverlies gecompenseerd

De vrees van de sector dat een belasting tot banenverlies zou leiden, wordt in de studie erkend. Het aantal jobs zou met 4 procent dalen. Maar volgens de onderzoekers zou dat verlies gecompenseerd worden in andere sectoren, waardoor het netto-effect op werkgelegenheid nul is.

Voor Bill Hemmings, luchtvaartdirecteur van Transport & Environment, ontkracht deze studie “de mythe dat de economie onherstelbare schade zou oplopen als luchtvaartmaatschappijen accijnzen moeten betalen op hun brandstof”.

Anders dan het wegtransport betaalt geen enkele luchtvaartmaatschappij accijnzen voor brandstof die ze tanken op Europese luchthavens. De maatschappijen wijzen daarvoor altijd naar internationale afspraken van kort na de Tweede Wereldoorlog. Uit het rapport van de Commissie blijkt echter dat die barrières in 2003 werden opgeheven. “Zelfs in Saoedi-Arabië wordt kerosine getankt voor binnenlandse vluchten al jarenlang belast”, aldus Bond Beter Leefmilieu (BBL) in een persbericht over het rapport van de Commissie.

De impact van zo’n kerosinetaks zou enkel in Nederland nog zwaarder zijn (-19 procent passagiers en vluchten). Voor de hele EU zou het gaan om een verlaging met 11 procent, en de taks zou 26,9 miljard euro opbrengen.

Volgende maand komen de Europee ministers van Financiën bijeen in Den Haag voor een top over luchtvaartbelastingen. BBL wil dat deze top aangegrepen wordt om ook de luchtvaart te laten bijdragen. “Transport is Europa’s grootste klimaatprobleem, goed voor 27 procent van de Europese broeikasgasemissies”, zegt BBL. “De CO2-uitstoot van de luchtvaart in Europa is de afgelopen vijf jaar met 26,3 procent gestegen - veel meer dan welke andere EU-emissiebron ook.”

Corrigeer

NIET TE MISSEN

POPULAIRE VIDEO'S

Het beste van Enkel voor abonnees