Eén miljoen Europeanen gezocht om de bijen te redden

Eén miljoen Europeanen gezocht om de bijen te redden

De Europese Commissie heeft woensdag het licht op groen gezet voor een burgerinitiatief dat aandringt op wetgeving om de bijen te redden en de biodiversiteit in Europa te vrijwaren. Als de organisatoren binnen het bestek van een jaar meer dan één miljoen steunbetuigingen kunnen sprokkelen, moet de Commissie het verzoek inwilligen of motiveren waarom ze dat toch niet wil doen.

Het burgerinitiatief “Red de bijen!” vraagt dat de Europese Commissie werk maakt van wetgeving om de habitats voor insecten te verbeteren. Dat moet onder meer gebeuren door van de bevordering van biodiversiteit een verplichte overkoepelende doelstelling van het landbouwbeleid te maken en het gebruik van pesticiden drastisch te beteugelen.

Via het burgerinitiatief kunnen Europese burgers mee de Europese agenda bepalen. Als de organisatoren van zo’n initiatief in één jaar tijd één miljoen mensen achter een politieke eis kunnen scharen, moet de Commissie binnen drie maanden officieel reageren. Ze kan dan wetgeving voorstellen, of motiveren waarom ze dat niet doet.

Overigens is de impact van pesticiden op bijen al jaren een thema op Europees niveau. Zes jaar geleden publiceerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid EFSA richtsnoeren die beschrijven hoe bestrijdingsmiddelen getest moeten worden op hun veiligheid voor insecten. Op basis daarvan besloten de lidstaten vorig jaar met een nipte meerderheid om het gebruik van drie van de schadelijkste neonicotinoïden in open lucht te verbieden, maar dat verbod wordt nog niet overal systematisch toegepast.

Corrigeer

MEER NIEUWS