camera closecorrect down eyefacebook Het Nieuwsblad nextprevquote share twitter video

Voor welk Europa gaan de Vlaamse partijen?

Op 26 mei kiezen we onze vertegenwoordigers voor het Europees Parlement. Wat zijn de prioriteiten van de zeven Europese lijsttrekkers van de Vlaamse partijen?

Geert Bourgeois (N-VA)

“De N-VA wil niet meer, maar een béter Europa dat welvaart en jobs creëert. Onze partij wil een daadkrachtige EU die bescherming biedt, realiteitszin en toegevoegde waarde centraal stelt. Daarbij leggen wij de focus op de verdieping van de interne markt, nog meer internationale handel en een handelsvriendelijke Brexit. Geen sociale dumping, maar wel gelijk loon voor hetzelfde werk op dezelfde plaats. Geen welvaartstoerisme of oneerlijke concurrentie binnen de EU. Onze partij blijft zich ook inzetten voor een streng maar humaan migratiebeleid en een stevige bescherming van onze buitengrenzen.”

Guy Verhofstadt (Open VLD)

“Eigenlijk is Europa het slachtoffer van de natiestaten die meer Europese oplossingen blokkeren dan ze bewerkstelligen. Door het afschaffen van de unanimiteitsregel in de Raad kunnen we Europa opnieuw handelingsbekwaam maken en dat in alle belangrijke domeinen die de lidstaten nu blokkeren: migratie, defensie, de eurozone. Een Europa dat bij gewone meerderheid kan beslissen, opent een enorme boulevard aan mogelijkheden.”

Kathleen Van Brempt (SP.A)

“Na jarenlange besparingen en alleen maar aandacht voor de economie, moeten mensen weer centraal staan in het Europese project. Sociale rechten moeten afdwingbaar worden. Dat gaat over een minimumloon in elke Europese lidstaat, een sterkere strijd tegen sociale dumping en het garanderen van essentiële sociale bescherming. Ook fiscale dumping moet worden aangepakt. Het wordt tijd dat multinationals eerlijk hun belastingen betalen. Tot slot is een ambitieus klimaatbeleid essentieel.”

Kris Peeters (CD&V)

“Wie hetzelfde werk doet op dezelfde plaats, moet hetzelfde loon krijgen, zonder sociale dumping. Er moet daarom een Europees kader komen voor minimumlonen, zodat we concurrentie op loonvoorwaarden tegengaan. Daarnaast is een industriebeleid nodig dat klimaat en energie verzoent en niet gebaseerd is op protectionisme. En tot slot moet Europa de ambitie hebben kanker uit de wereld te helpen, via een masterplan tegen kanker dat de onderzoeksmiddelen tegen 2024 verdubbelt.”

Petra De Sutter (Groen)

“Als arts ben ik in de Europese politiek gestapt om iets te doen aan de schadelijke impact van een vervuild milieu op onze gezondheid. Absolute prioriteit is dus een groener Europa dat onze planeet en onze gezondheid beschermt. Dit betekent eerst en vooral een ambitieus klimaatplan dat ecologische doelen koppelt aan sociale doelen, zodat de levenskwaliteit er voor alle Europeanen op vooruitgaat. Daarnaast zijn strengere normen rond luchtkwaliteit nodig en een verbod op giftige stoffen in producten en voeding.”

Gerolf Annemans (Vlaams Belang)

“Wij gaan voor minder Europese Unie. De EU staat op een historisch kruispunt. Gaan we méér EU krijgen of minder? Méér bevoegdheden of minder? Ik ben voorstander van Europese samenwerking in volledige vrijheid voor alle deelnemende landen. Maar ik ben een overtuigd tegenstander van het verder samenpersen van Europese volkeren in het huidige dwangmatige en bemoeizuchtige staatsverband. Zeker inzake immigratie is dat niet de oplossing, kijk naar België.”

Line De Witte (PVDA)

“Het eindeloze besparingsbeleid, vastgelegd in de Europese verdragen, hypothekeert onze toekomst. We hebben dringend openbare investeringen nodig voor een sociale klimaatrevolutie. Daarom breken we met de besparingsverdragen. Ook van sociale dumping moeten we af. Daarom komen er gelijke brutolonen voor gelijk werk op dezelfde plaats.” (fem)